Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Obwodnica Kędzierzyna-Koźla z unijnym dofinansowaniem

Jednym z priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko jest domknięcie najważniejszych ciągów autostrad i dróg ekspresowych, a także realizacja szeregu obwodnic na drogach krajowych i ekspresowych, których zadaniem jest odciążenie miejscowości od nadmiernego ruchu drogowego, poprawa płynności i bezpieczeństwa na drogach.

W dniu dzisiejszym podpisano umowę o dofinansowanie z Funduszy Europejskich projektu Budowa obwodnicy Kędzierzyna Koźla w ciągu dk nr 40. Wartość całkowita projektu wynosi 272,4 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko to 207,8 mln zł.

Inwestycja polega na budowie obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40 o parametrach drogi szybkiego ruchu o łącznej długości 14,3 km. 

Obwodnica odciąży centrum Kędzierzyna-Koźla od ruchu tranzytowego i poprawi warunki ruchu na drodze krajowej nr 40. Niewątpliwą korzyścią dla użytkowników będzie zwiększenie prędkości podróży oraz poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy.

Obwodnica poprawi też warunki życia mieszkańców miasta: zmniejszy hałas oraz natężenia ruchu w mieście, poprawi bezpieczeństwo oraz wpłynie na poprawę jakości powietrza w mieście.

***

Do chwili obecnej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła do ruchu w ramach projektów Programu Infrastruktura i Środowisko w sumie ok. 1 109 km dróg, w tym 69 km autostrad, 893 km dróg ekspresowych i 147 km dróg krajowych. W ramach udostępnionych ciągów powstały też obwodnice 22 miast.