Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nowy zbiornik retencyjny dla Warszawy

W Warszawie zakończyła się budowa nowego zbiornika retencyjnego. Trwają jego odbiory techniczne. Zbiornik będzie miał pojemność ponad 20 basenów olimpijskich. To część wielkiej inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych, która nie tylko poprawi system zbierania i oczyszczania ścieków, ale zapobiegnie też zalewaniu ulic podczas gwałtownych deszczy.

Budynek zbiornika retencyjnego w Warszawie

Źródło: Urząd M.St. Warszawy

Budowa zbiornika retencyjnego o pojemności 80 tys. m³ i wysokości do 10 m rozpoczęła się w pierwszej połowie 2017 roku. Termin oddania zbiornika był pierwotnie planowany w roku 2019, ale z powodu braku opadów, co uniemożliwiało przeprowadzenie testów, został przesunięty. Obecnie trwają odbiory i zbiornik jest w trakcie prób końcowych. Zbiornik jest jedną z większych takich inwestycji w Europie. Koszt jego budowy wynosi ok. 91 mln zł, z czego 77,35 mln zł to dofinansowanie unijne w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Budowa nowego zbiornika jest częścią większego planu rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Warszawie, który jest realizowany w ramach projektu Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie–Faza V. Dodatkowo w Fazie VI projektu w ramach kompleksowego systemu sterowania siecią kanalizacyjną w Warszawie lewobrzeżnej są realizowane trzy ogromne kolektory tranzytowo-retencyjne: Wiślany, Mokotowski Bis i Lindego Bis, o sumarycznej pojemności niewiele mniejszej od pojemności zbiornika na Czajce.

Jednocześnie jest kontynuowana modernizacja 5-kilometrowego kolektora Burakowskiego, a w fazie końcowej jest budowa kolektora Zachodniego na Ochocie. Te wszystkie inwestycje dadzą możliwość zmagazynowania ponad 140 tys. m³ wód opadowych.

Główną funkcją nowego zbiornika będzie gromadzenie nadmiaru wód opadowych dopływających do oczyszczalni w trakcie intensywnych opadów. Zbiornik pozwoli nie tylko na bezpieczniejszą eksploatację sieci kanalizacyjnej, ale także na ograniczenie liczby zrzutów burzowych do Wisły.