Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nowe umowy o dofinansowanie w sektorze transportu

Trzy umowy o dofinansowanie projektów z sektora transportu podpisano dziś w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Na realizacje tych umów, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, zostanie przeznaczonych łącznie 475,8 mln zł ze środków unijnych.

Projekty, na których realizację podpisano dziś umowy, dotyczą różnych priorytetów sektora transportu: domknięcie najważniejszych dróg ekspresowych, poprawa stanu połączeń kolejowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa kolejowego.

Realizacja wszystkich trzech projektów ma zakończyć się w 2023 roku.

7 km drogi S1 z unijnym dofinansowaniem

Projekt Budowa drogi ekspresowej S1 odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza zakłada przebudowę drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej, zlokalizowanej w sieci bazowej TEN-T, o łącznej długości prawie 7km.

Na całym odcinku przedmiotowej inwestycji przewidziano przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu oraz pasem awaryjnym, dostosowany do prognozowanego poziomu ruchu. Projektowane i przebudowywane węzły drogowe, umożliwią bezpieczniejszą komunikację i lepsze rozprowadzenie ruchu po pozostałej sieci drogowej.

Docelowo droga ekspresowa S1 będzie miała 135 km długości. Odcinek Podwarpie – Dąbrowa Górnicza jest kolejnym etapem realizacji tego celu w województwie śląskim.

Dzięki budowie drogi ekspresowej S1 powstanie połączenie drogowe o znaczeniu międzynarodowym lotniska Katowice w Pyrzowicach oraz autostrady A1 z polsko-słowacką granicą w Zwardoniu i ze słowacką autostradą D3.

Wartość całkowita projektu to 302,5 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko wynosi 168,4 mln zł.

Wieloliniowy projekt kolejowy

Projekt Prace na liniach kolejowych nr: 132, 147, 161, 180, 188, 654, 657 na odcinkach Gliwice – Bytom, Chorzów Stary – Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka, realizowany w województwie śląskim, jest szczególnie ważny dla przewozów towarowych, gdyż ma na celu usprawnienie ruchu kolejowego północnej obwodnicy towarowej Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Prace budowlane w ramach tego Projektu Wieloliniowego realizowane będą na długości 30 km. Projekt zakłada kompleksową przebudowę stacji Katowice Szopienice Płn., wymianę nawierzchni torowej na liniach kolejowych, przebudowę sieci trakcyjnej, prace na wybranych obiektach inżynieryjnych, prace na przejazdach kolejowo – drogowych.

Przeprowadzenie prac w ramach Projektu Wieloliniowego umożliwi skrócenie czasu przewozu towarów, a to zwiększy konkurencyjność kolei względem innych środków transportu. Ponadto znacząco poprawi się bezpieczeństwo przewozów, co usprawni ruch kolejowy w ważnym społecznie i gospodarczo regionie. Projekt przyczyni się też do ochrony środowiska.

Wartość całkowita projektu to 488,15 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko wynosi 256,46 mln zł.

Kolejowe ABC

Projekt Kampania Kolejowe ABC II to druga już edycja realizowanego przez Urząd Transportu Kolejowego przedsięwzięcia edukacyjnego dla dzieci.

Projekt będzie realizowany na terenie całej Polski i będzie skierowany do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców. Jego celem jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wzorców odpowiedzialnego zachowania się na obszarach ruchu kolejowego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów stacji, przystanków i przejazdów kolejowych.

Działania w ramach projektu będą realizowane dwutorowo, poprzez: przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej informacyjno-edukacyjnej kampanii medialnej oraz przygotowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych bezpośrednio w placówkach edukacyjnych na terenie całej Polski.

W ramach kampanii przeszkolonych zostanie ok. 10 000 dzieci w szkołach podstawowych i przedszkolach.

Wartość całkowita projektu to 60 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko wynosi 51 mln zł.