Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nie tylko życzenia, ale konkretna oferta na Nowy Rok od Funduszy Europejskich

Konsekwencji w działaniu, rozwoju, dobrych pomysłów i tylko trafionych decyzji życzą Fundusze Europejskie na nadchodzący 2022 rok.

Wiedza, doświadczenie, przepis na powodzenie w biznesie i wsparcie finansowe to wiele narzędzi, które oferują nieustannie Fundusze Europejskie. Tak też będzie w Nowym Roku.

Zapoznaj się z konkursami, które będą trwały w styczniu. Oferta obejmuje łącznie 34 konkursy: 13 z programów krajowych, 11 z programów regionalnych oraz 10 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Granty na Eurogranty

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy planują wziąć udział w programach Unii Europejskiej mogą pozyskać środki, aby się do tego dobrze przygotować. Chodzi o takie programy jak: Kreatywna Europa, LIFE, Horyzont Europa i Single Market Programme.

Można otrzymać na ten cel nawet 280 tys. zł i przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów: 

  • usługi doradczej, dzięki której przygotujesz wniosek o Eurogrant,
  • opracowania studium wykonalności,
  • organizację spotkań (w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych),
  • tłumaczenie wniosku.

Szczegóły na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Czas na start-up

Dla startuperów, którzy zakończyli inkubację w platformie startowej, działającej w Programie Polska Wschodnia, przeznaczony jest kolejny konkurs, w którym czeka nawet 1 mln złotych wsparcia na rozwinięcie działalności. To oferta dla tych przedsiębiorców, którzy chcą wprowadzić produkt na rynek krajowy lub zagraniczny i stopniowo zwiększać sprzedaż.

Pozyskane środki mogą przeznaczyć m.in. na zakup usług doradczych lub eksperckich, pensje dla pracowników zaangażowanych w projekt lub promocję swojego przedsięwzięcia.

Konkurs rusza 4 stycznia i będzie trwał do 19 maja 2022 r.

O tym, gdzie i jak składać wnioski przeczytasz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

System wczesnego ostrzegania przedsiębiorców

System Wczesnego Ostrzegania to projekt realizowany przy wsparciu finansowym z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt ten oferuje narzędzia pozafinansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, które zanotowały spadki sprzedaży towarów lub usług lub są przed ważnymi, dużymi zmianami np. kadrowymi.

Firmy, które zakwalifikują się do projektu mogą liczyć szczególnie na pomoc na wczesnym etapie swoich problemów, a proponowane formy tej pomocy to głównie szkolenia, doradztwo i mentoring.

Istnieje również możliwość zdiagnozowania przyczyn występujących trudności oraz dogłębnej analizy kondycji przedsiębiorstwa.

O zasadach ubiegania się o wsparcie przeczytasz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wsparcie dla rodzin dzieci chorych onkologicznie

Program Wiedza Edukacja Rozwój promuje dobre praktyki powstałe w innowacjach społecznych.

Do 11 stycznia 2022 r.  trwa konkurs na upowszechnienie wcześniej opracowanych i przetestowanych już konkretnych rozwiązań pomocy dla rodzin dzieci chorych onkologicznie.

W przypadku pozytywnego przejścia naboru beneficjent otrzyma wsparcie polegające możliwości wykorzystania w w praktyce mikro-innowacji, która została opracowana przez Fundację Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu we współpracy ze Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

W konkursie mogą brać udział podmioty, które mają co najmniej 5 letnie doświadczenie we współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze wsparcia dzieci i rodziny, placówkami medycznymi, poradniami psychologicznymi czy placówkami edukacyjnymi.

Informacje o tym, w jaki sposób aplikować można znaleźć na stronie programu POWER

Wsparcie dla podmiotów leczniczych           

Dodatkowe fundusze będące elementem wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy (REACT-EU) zostały przeznaczone na bezpośrednią walkę z COVID-19 przez działanie Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, dostępne w Programie Infrastruktura i Środowisko.

O wsparcie finansowe mogą zgłaszać się oddziały zakaźne oraz pracownie diagnostyczne.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące:

  • robót budowlanych oraz
  • doposażenia, w tym zakupu wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 31 stycznia do 28 lutego 2022 r.

Szczegóły konkursu znajdziesz na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Podlaskie usuwa azbest

Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu między 10 a 21 stycznia 2022 r. będzie zbierała wnioski o dofinansowanie projektów wymiany pokrycia dachowego z azbestu.

Beneficjentem może zostać jednostka samorządu terytorialnego lub przedsiębiorstwo świadczące usługi publiczne realizujące obowiązki JST, znajdujące się na terenach wybranych gmin Podlasia.

Szczegóły konkursu znajdziesz na stronie Lokalnej Grupy Działania - Tygiel Doliny Bugu.

Gospodarka odpadami w województwie świętokrzyskim

W województwie świętokrzyskim trwa  konkurs na dofinansowanie projektów z zakresu budowy / rozbudowy / modernizacji / wyposażenia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), w tym m.in. o punkty napraw i ponownego użycia.

Konkurs będzie trwał do 14 stycznia 2022 r.

Szczegóły konkursu znajdziesz na stronie Programu Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego.

To tylko niektóre, wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających w styczniu naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”. W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.