Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kolejne polskie stacje tankowania wodoru z dofinansowaniem CEF!

2 września 2021 r. Europejska Agencja ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) podpisała umowę grantową przyznającą dofinansowanie z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) dla projektu realizowanego przez PKN Orlen S.A.

Projekt PKN Orlen S.A. Clean Cities – Hydrogen Mobility in Polnad (Phase I) przewiduje budowę dwóch stacjonarnych stacji tankowania wodoru w Katowicach i Poznaniu oraz jednej stacji mobilnej. Wartość projektu wynosi prawie 10 mln euro, z czego dofinansowanie z CEF to prawie 2 mln euro.

CEF Blending Facility jest instrumentem wspierającym m.in. rozwój paliw alternatywnych na sieci bazowej TEN-T oraz w miastach (węzłach) sieci bazowej TEN-T. Instrument ten zakłada montaż finansowy z udziałem środków bezzwrotnych (dotacja z CEF) oraz środków zwrotnych, pochodzących z akredytowanych przez Komisję Europejską instytucji finansowych. Na gruncie polskim akredytację posiada Bank Gospodarstwa Krajowego.

Beneficjentowi gratulujemy i życzymy owocnej realizacji przedsięwzięcia. Jest to już drugi projekt stacji wodorowych w ramach CEF, obok projektu przez realizowanego obecnie przez Grupę LOTOS S.A.