Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Gaz jako alternatywa dla węgla

Gaz ziemny kojarzy Ci się wyłącznie z palnikami na kuchenkach i gotowaniem? To nie jest jego jedyne zastosowanie! Można z niego wytwarzać energię elektryczną, a przede wszystkim – ogrzewać nim budynki. Nadaje się do stosowania w kominkach i piecach jako alternatywa dla węgla i drewna. To bardziej ekologiczne rozwiązanie. Sprawdza się zarówno w gospodarstwach domowych, jak i przemyśle czy transporcie.

Zobacz, ile korzyści dla domu, gospodarki i planety daje stosowanie gazu ziemnego

Ciepło dla domu

Gaz ziemny to zdecydowanie jedno z najwygodniejszych rozwiązań do ogrzewania domów i mieszkań. Jest dostarczany poprzez sieć gazociągów prosto do domów, z punktu widzenia gospodarstwa domowego, nie trzeba go więc dowozić i składować. Jego użytkownicy nie muszą również martwić się o utylizowanie popiołów. Zastępowanie węgla i drewna gazem ziemnym oznacza więc nie tylko korzyści dla środowiska, ale także komfort oraz oszczędność czasu i miejsca.

Nowoczesne kotły gazowe są bardzo wydajne i łatwe w codziennym użytkowaniu – praktycznie nie wymagają obsługi. Sprawność najnowszych kotłów wynosi ok. 90%, a kondensacyjnych – do 100%. To oznacza, że pracują one praktycznie bez strat energii. Zapewniają komfort i ciepło w mieszkaniu i łatwość utrzymania stałej temperatury.

Ulga dla planety

Gaz ziemny, określany też błękitnym paliwem, jest jednym z najbardziej uniwersalnych źródeł energii. Znaczenie tego surowca w światowej gospodarce stale rośnie. Do tego stopnia, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat może on odebrać ropie naftowej tytuł głównego nośnika energii.To najmniej emisyjne paliwo kopalne, dlatego używanie go zamiast np. węgla będzie miało znaczący wpływ na poprawę jakości powietrza. Podczas spalania gazu ziemnego nie emituje się pyłu i dwutlenku siarki. Nie powstają też odpady zanieczyszczające środowisko, takie jak popiół, żużel czy sadza.

Porównanie emisji w zależności od źródła energii:

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z OGRZEWANIA MIESZKANIA O POWIERZCHNI 100 METRÓW KWADRATOWYCH
ZANIECZYSZCZENIEEmisja w [kg/rok]   
WęgielKoksOlejGaz
Dwutlenek siarki SO2 64,7 19,2 5,7
Dwutlenek azotu NO2 26,96 6 6,5 3,2
Tlenek węgla CO 67,4 75 0,5 0,9
Pył zawieszony PM10 229,2 18,3 1,8 0,038

Źródło: Ekorynek.com

Ulga dla portfela

No dobrze – gaz jest wygodny i jest eko. Ale przecież węgiel kosztuje mnie taniej! Takie przekonanie pokutuje wśród indywidualnych odbiorców. Tymczasem to tylko pozory. Zapominają bowiem, by w obliczeniach wziąć pod uwagę porównanie sprawności dwóch rodzajów: pieców zasypowych (na węgiel) i gazowych. A przewaga tych drugich jest znacząca. PGNiG dokonało obrazowego porównania kosztów ogrzewania (na podstawie danych: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w „Porównanie korzyści ogrzewania gazowego i opałem”). Przedstawia je poniższa tabela.

  PIEC ZASYPOWYPIEC GAZOWY
Sprawnośc pieca Ok. 30% Min. 95% (piec kondensacyjny aż 109%)
Koszt wyprodukowania 1 kWh energii Ok. 37 gr Ok. 29 gr
Koszt ogrzania ocieplonego domu o pow. 120 m2 Ponad 3000 zł Ok. 2400 zł

Transformacja energetyczna

Gaz ziemny odgrywa kluczową rolę w polskiej transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Uświadamianie korzyści to połowa sukcesu, by zachęcić ludzi do przejścia na gaz. Druga połowa to sprawić, by był on łatwo dostępny.W tym celu niezbędne są szeroko zakrojone inwestycjew całym kraju.

Dystrybucja gazu

Dzięki funduszom europejskim gaz staje się coraz bardziej dostępny dla gospodarstw domowych. Jest to szczególnie istotne, bowiem to właśnie do sieci dystrybucyjnej podłączani są indywidualni odbiorcy tego paliwa. Brak możliwości przyłączenia się do takiej sieci może stać za wyborem innego, mniej ekologicznego, sposobu ogrzewania. Inwestycje w sieć dystrybucyjną gazu ziemnego ze wsparciem środków europejskich realizuje kilka spółek, m.in. PSG, SIME oraz DUON DYSTRYBUCJA. Łącznie ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 wybudowanych lub zmodernizowanych zostanie ok. 725 km sieci dystrybucyjnej.

DUON DYSTRYBUCJA zajmuje się dystrybucją gazu ziemnego zarówno do gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Z pomocą Funduszy Europejskich firma zbudowała stację gazową oraz sieć na odcinkach Kutno – Krośniewice, Małkinia Górna – Kosów Lacki, Skrzeszew – Nowy Dwór Mazowiecki. Inwestorzy zadbali o inteligentne rozwiązania, które stale monitorują pracę urządzeń, co zapewnia bezpieczeństwo dostaw. Dzięki temu odbiorcy indywidualni i przemysłowi zyskali dostęp do niezawodnego – i tańszego niż inne – źródła energii.

Korzystanie z gazu z sieci oznacza także dla odbiorców indywidualnych dostęp do paliwa tańszego niż gaz płynny z butli bądź ze zbiorników naziemnych. A to ogranicza wydatki na cele socjalno-bytowe, więc w gospodarstwie domowym zostaje więcej pieniędzy. Bezobsługowy charakter dostaw oraz ich stabilność i bezpieczeństwo podnoszą komfort życia.

Natomiast dla przedsiębiorstw produkcyjnych zmiana paliwa na gaz ziemny oznacza zmniejszenie kosztów operacyjnych, a w rezultacie poprawę efektywności i wzrost pozycji na rynku. Bezpieczeństwo dostaw ułatwia zarządzanie bieżącą produkcją i eliminuje ryzyko nieoczekiwanych przestojów, które generują poważne koszty.

Jakub Juszczak z DUON Dystrybucja ocenia, że obecnie zainteresowanie gospodarstw domowych gazem ziemnym jest wysokie. Jednocześnie wskazuje na dwie główne obawy wśród potencjalnych konsumentów:

  • nakłady początkowe – przyłączenie, projekt, układ powietrzno-spalinowy, instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy;
  • procedury administracyjne – konieczność uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Mając tę świadomość, obok działalności inwestycyjnej, DUON nakłada na siebie dodatkowe zadania:

"Staramy się udzielać wiedzy i wsparcia na tych etapach. Eliminacja obaw przed kosztami i ścieżką administracyjną są bowiem kluczowe dla podjęcia świadomej i pozytywnej decyzji o wymianie źródła ogrzewania" - podkreśla Juszczak.

Przesył gazu

Rozwój sieci dystrybucyjnej nie jest możliwy bez odpowiednio rozwiniętej sieci przesyłu. W Polsce odpowiada za nią GAZ-SYSTEM, który również realizuje szereg inwestycji finansowanych z POIiŚ 2014-2020. Docelowo w ramach tego programu ma powstać 778 km gazociągów przesyłowych. 

Inwestycje GAZ-SYSTEMU obejmują cały kraj:      

  • na zachodzie trwa rozbudowa zdolności regazyfikacyjnych Terminalu LNG w Świnoujściu,
  • na południu dobiega końca budowa olbrzymiej magistrali gazowej, interkonektora ze Słowacją oraz tłoczni w Kędzierzynie;
  • we wschodniej Polsce powstaje interkonektor z Litwą.

Działania tego operatora gazociągów przekładają się na wymierne korzyści dla społeczeństwa – bezpieczeństwo, dostęp do tańszej energii i troskę o środowisko.  Przedstawicielka firmy, Iwona Dominiak, zapewnia, że już jesienią 2022 roku polscy odbiorcy będą mieli zapewniony gaz:

  • z różnych źródeł i nowych kierunków,
  • po cenie rynkowej,
  • bez zależności od polityki.

Jednocześnie zyskają możliwość elastycznego rozprowadzenia gazu na terenie całego kraju.

"Rozbudowa sieci gazowej jest także odpowiedzią na wyznaczone państwom Unii cele klimatyczne, tj. osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r." – dodaje Dominiak. 
"Gaz ziemny to najmniej emisyjne paliwo kopalne, o stabilnych parametrach energetycznych. Dlatego w długiej perspektywie zapewni poprawę jakości powietrza, a na bieżąco stabilność dostaw i zachowanie ciągłości produkcji. Z tego powodu transformacja energetyczna w Polsce przez wiele lat będzie realizowana w oparciu o gaz ziemny".

Gaz ziemny to nie wszystko

Na zakończenie warto wspomnieć, że w branży już pojawiają się nowe, jeszcze bardziej proekologiczne trendy. Chodzi o tzw. zazielenianie sieci gazowych, czyli wprowadzanie do nich paliw odnawialnych, np. biometanu czy wodoru.

"GAZ-SYSTEM analizuje możliwości bezpiecznego przesyłu mieszaniny gazu ziemnego z wodorem systemem przesyłowym" - zdradza Dominiak.
"Spółka jest zaangażowana w szereg inicjatyw naukowo-badawczych w tym obszarze na forum europejskim".

Transformacja energetyczna to szansa na lepsze życie dla obywateli, rozwój gospodarki i bezpieczeństwo planety. Dotacje unijne stanowią duże wsparcie w realizacji tych celów.