Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze na rozwój transportu miejskiego w Bydgoszczy

Nowy projekt - zakup trzech sztuk tramwajów w Bydgoszczy może otrzymać 25 mln zł wsparcia z Funduszy Europejskich. Inwestycja wynika z planów miasta na zwiększenie udziału transportu tramwajowego w przewozach komunikacji miejskiej - ogłosił podczas konferencji wiceminister Waldemar Buda. Dodatkowe fundusze będą przekazane, dzięki decyzji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

"Zgodnie z przyjętą wizją miasta, przewozy tramwajowe mają pełnić dominującą rolę w przewozach pasażerskich w Bydgoszczy. Nowe tramwaje zapewnią pasażerom komfortową i bezpieczną podróż" - powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Projekt przejdzie teraz proces identyfikacji do programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020. To oznacza, że musi być ujęty w strategii Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Wymaga to podjęcia prac przez samorządy i aktualizacji strategii ZIT.

Beneficjent - miasto Bydgoszcz po identyfikacji powinien złożyć wniosek o dofinansowanie do Centrum Unijnych Projektów. Po pozytywnej ocenie, podpisana zostanie umowa o dofinansowanie z UE.

Wspólne projekty transportowe

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to forma współpracy samorządów współfinansowana ze Funduszy Europejskich. Partnerstwa miast wojewódzkich i otaczających je gmin wspólnie ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia.

Dotychczasowe projekty realizowane ze środków POIiŚ 2014-2020 w ramach ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmują inwestycje w Bydgoszczy i Toruniu. W Bydgoszczy realizowane są trzy projekty: budowa nowej linii tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej oraz na odcinku pomiędzy ul. Fordońską i ul. Toruńską, przebudowa infrastruktury wzdłuż ul. Chodkiewicza oraz zakup taboru tramwajowego. Ich łączna wartość to 464,80 mln zł, w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi 279,18 mln zł.

Fundusze Europejskie wspierają transport zbiorowy

Z programu Infrastruktura i Środowisko MFiPR przeznaczyło około 10 mld zł na rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Realizowane projekty obejmują budowę i modernizację infrastruktury tramwajowej i autobusowej, zakup nowego taboru tramwajowego, trolejbusowego i autobusowego, elementy Inteligentnych Systemów Transportowych, budowę węzłów przesiadkowych oraz rozbudowę II linii metra warszawskiego.

Dzięki funduszom powstanie ponad 200 km nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra. Docelowo zakupionych lub zmodernizowanych zostanie ponad 1000 szt. jednostek taboru pasażerskiego.

Inwestowanie w komunikację miejską przynosi wymierne efekty. W miastach rośnie liczba pasażerów korzystających z publicznego transportu zbiorowego. Poprawia się płynność ruchu. Ograniczony zostaje negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne.