Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze Europejskie dostępne w grudniu

W oczekiwaniu na nowe konkursy, z perspektywy 2021-2027, zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z możliwości, jakie wciąż mamy z dotychczasowych środków, nadal aktualnych w grudniu.

Oferta obejmuje łącznie 16 konkursów: 4 z programów krajowych, 6 z programów regionalnych oraz 6 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Kompetencje cyfrowe

Ogólnoświatowa sytuacja wymusza na firmach reorganizację kanałów komunikacji, sprzedaży i obsługi klientów, zmianę formy działania oraz modeli biznesowych, a także zarządzanie zespołami pracującymi w trybie zdalnym. Z tego względu znajomość narzędzi cyfrowych w biznesie jest niezbędna do skutecznego zarządzania firmą.

Obecnie na wsparcie szkoleniowe i doradcze dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych kadry menadżerskiej, można otrzymać dofinansowane z Funduszy Europejskich.

O tym, gdzie i jak składać wnioski przeczytasz na stronie power.parp.gov.pl

Przeciwdziałanie zagrożeniom

W grudniu, w województwie kujawsko-pomorskim, będzie można starać się o wsparcie finansowe na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, niezbędnych do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii.

Dofinansowanie można uzyskać również na zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek OSP, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, oraz jednostek organizacyjnych Policji.

Więcej informacji o konkursie

Inwestycje w zdrowie

Od 5 grudnia w województwie kujawsko-pomorskim rozpocznie się konkurs, w którym regionalne podmioty lecznicze będą mogły otrzymać wsparcie na modyfikację infrastruktury zdrowotnej. Dofinansowanie można otrzymać na doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny, dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych i osób z niepełnosprawnościami oraz rozwiązania w zakresie IT.

Szczegóły konkursu dostępne na stronie mojregion.eu

Dostępność szansą na rozwój

Firmę można rozwijać również w oparciu o rozwiązania skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami.

Jesteś mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą i:

  • wytwarzasz produkty lub oferujesz usługi i chciałbyś, aby mogły z nich korzystać osoby ze szczególnymi potrzebami, na równi z pozostałymi użytkownikami (technologie kompensacyjne i asystujące),
  • chciałbyś wiedzieć, jak projektować produkty, środowiska, programy lub usługi w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, bez potrzeby adaptacji (uniwersalne projektowanie),
  • chciałbyś wprowadzić te produkty i usługi na rynek (komercjalizacja), 

to nadal możesz skorzystać z oferty bezpłatnych szkoleń i doradztwa dostępnych w Twoim regionie

Dowiedz się więcej

To niektóre, wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających w grudniu naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na Portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.