Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze europejskie 2014-2020 na rzecz inteligentnego rozwoju

O możliwościach rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki przy wsparciu funduszy europejskich w latach 2014-2020 wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel mówiła podczas debaty "Jak fundusze unijne wpływają na inteligentny rozwój? Współpraca nauki z biznesem". Odbyła się ona 19 maja 2015 r. na Uniwersytecie w Białymstoku.

"Blisko 76 proc. unijnych funduszy w perspektywie 2014-2020 w obszarze badań naukowych i innowacji zostanie przeznaczonych na wsparcie przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej oraz zwiększenia transferu wiedzy do gospodarki "

– poinformowała wiceminister Wendel.

Pozostałe środki będą skierowane m.in.: do instytucji naukowych i szkół wyższych oraz instytucji otoczenia biznesu.

W debacie na Uniwersytecie w Białymstoku udział wzięcła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel

Wiceszefowa resortu wyjaśniła, że inteligentny rozwój opiera się na kreowaniu nowoczesnych rozwiązań i technologii, a nie ich kopiowaniu, stąd szczególnie istotne staje się stymulowanie nakładów przedsiębiorstw na działalność badawczo-rozwojową oraz wzmacnianie ich współpracy z naukowcami. – Chodzi o to, aby badania realizowane przez polskich naukowców w lepszym stopniu odpowiadały na potrzeby gospodarki, a tym samym aby wyniki tych badań były nabywane i wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w ich działalności - mówiła wiceszefowa resortu. W skutecznym przekształcaniu pomysłów polskich naukowców w innowacyjne produkty i usługi pomogą środki programu Inteligentny Rozwój, którego celem jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki.

Debata na Uniwersytecie w Białymstoku

W najbliższych latach istotną rolę w rozwoju innowacji odgrywać będzie Program Polska Wschodnia, który będzie wspierał na obszarze pięciu województw (lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego) m.in. tworzenie innowacyjnych produktów i usług poprzez wdrażanie przez firmy własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych. Program ten będzie wspierał też rozwój młodych inteligentnych przedsiębiorstw, tzw. start-upów.

"Chcemy pomóc młodym ludziom przerodzić naukowy potencjał i kreatywność w perspektywiczny biznes, dlatego w ramach programu Polska Wschodnia, przygotowaliśmy kompleksowy program powstawania i rozwoju start-upów "

– wyjaśniła wiceminister Wendel.

W Regionalnych Programach Operacyjnych na obszar związany z badaniami i innowacjami, tworzeniem oraz rozwojem przedsiębiorstw przewidziano około 6 mld euro.

"Ich celem będzie zwiększanie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych"

– podsumowała wiceminister Wendel.

Nacisk położony będzie przede wszystkim na wspieranie przedsiębiorczości, edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego, technologii informacyjno-komunikacyjnych, infrastruktury ochrony środowiska, energetyki oraz transportu.