Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Antykryzysowy pakiet Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z aprobatą biznesu

Z powodu szczególnej sytuacji epidemiologicznej 17 marca Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) przedstawiło pakiet rekomendacji, które mają pomóc w realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Zaproponowane rozwiązania zostały pozytywnie ocenione przez przedstawicieli świata biznesu, między innymi Konfederacja Lewiatan określiła je jako „konkretne i zgodne z postulatami przedsiębiorców”.

"Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej stanęło na wysokości zadania. Do zastosowania nowych regulacji potrzeba jednak zaangażowania i dobrych decyzji po stronie instytucji wdrażających środki unijne. To od nich zależy, na jaką elastyczność będą mogli liczyć realizatorzy projektów" – mówi Małgorzata Lelińska z Konfederacji Lewiatan cytowana w komunikacie na stronie internetowej organizacji.

Tak zwane miękkie projekty są szczególnie narażone na utrudnienia spowodowane pandemią koronawirusa, dlatego w naszej propozycji rozwiązań uwzględniliśmy wiele postulatów zgłoszonych przez beneficjentów funduszy unijnych.

"Zbieramy informacje, które instytucje i w jakim zakresie wprowadzają nasze rekomendacje, ale już teraz wiemy, że odzew jest pozytywny. Ułatwienia wprowadza na przykład Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości" – podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej

Dzięki udogodnieniom zaproponowanym przez resort osoby, firmy i organizacje pozarządowe korzystające z dofinansowania z EFS mają możliwość między innymi:

  • finansowania z funduszy unijnych kosztów odwołanych szkoleń, wyjazdów, konferencji, jeśli pieniądze są nie do odzyskania i nie można było zrealizować planowanych działań (na przykład kraj, do którego planowany był wyjazd, zamknął granice),
  • finansowania z funduszy unijnych kosztów funkcjonowania placówek, które powstały ze wsparciem unijnym (na przykład przedszkoli, które muszą zapłacić opiekunkom),
  • wydłużenia terminów składania wniosków o płatność i zmiany terminów zakończenia projektów,
  • zmiany treści wniosków i umów o dofinansowanie, na przykład w zakresie okresu realizacji projektu, terminu jego zakończenia albo finansowania dodatkowych kosztów zapewnienia bezpieczeństwa lub zmiany formy wsparcia na zdalne,
  • czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku dotacji lub pożyczek na założenie firmy,
  • uznawania oświadczeń uczestników w przypadku stypendiów stażowych (takie oświadczenia mogą dotyczyć na przykład opieki nad dzieckiem do lat 8, zawieszenia działalności firmy, konieczności odbywania kwarantanny).

Więcej korzystnych rozwiązań

Ułatwienia w korzystaniu z dotacji z EFS to nie jedyne propozycje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Resort przygotował też ogólne rekomendacje dla wszystkich inwestycji współfinansowanych z UE.

Dodatkowo uzgodnił z Komisją Europejską i Ministerstwem Zdrowia szybką ścieżkę dla nowych inwestycji w obszarze zdrowia związanych z koronawirusem, które mają być finansowane z funduszy unijnych. Pierwsze projekty przygotowało już województwo mazowieckie.

Ponadto w walce ze skutkami pandemii Polska może wykorzystać 7,4 miliarda euro dostępnych dla naszego kraju w ramach polityki spójności na lata 2014-2020. Będzie to możliwe dzięki ogłoszonej przez Komisję Europejską większej elastyczności w zarządzaniu tymi funduszami.