Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Aktualizacja harmonogramu naborów w trybie konkursowym w Regionalnym Programie Województwa Łódzkiego na 2016 rok

Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął 5 lutego 2016 r. aktualizację Harmonogramu naborów w trybie konkursowym dla Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2016 rok.

Aktualizacja dotyczy następujących działań:

  • 3.4 Transport kolejowy,
  • 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3,
  • 10.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników,
  • 11.1.2 Kształcenie ogólne,
  • 11.2 Kształcenie osób dorosłych,
  • 11.3 Kształcenie zawodowe.

Zapoznaj się ze szczegółowym opisem aktualizacji wprowadzonych w harmonogramie (PDF 216 KB) oraz z aktualnym harmonogramem naborów wniosków.

W związku z koniecznością doprecyzowania warunków konkursu dla działania I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji w zakresie mechanizmu finansowania projektów z obszaru wsparcia infrastruktury publicznej badań i innowacji, istnieje konieczność przesunięcia ogłoszenia konkursu.