Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

478 sztuk jednośladów dla policyjnej drogówki

Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz funkcjonariuszy to jeden z priorytetów realizowanych w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przy wsparciu środków unijnych systematycznie dokonywane są zakupy sprzętu dla służb ratowniczych oraz służb ruchu drogowego.

Dziś podpisano umowę o dofinansowanie kolejnego projektu dla Komendy Głównej Policji. Przedmiotem realizacji projektu "Bezpieczniej na drogach – motocykle dla służby ruchu drogowego" jest zakup 478 sztuk motocykli ciężkich dla służby ruchu drogowego, które zostaną rozlokowane na terenie całego kraju.

Zakupionych zostanie również 876 kompletów strojów dla motocyklistów na różne pory roku. Ponadto w ramach projektu zrealizowane zostanie także szkolenie  z doskonalenia techniki jazdy motocyklem dla przyszłych użytkowników, co stanowi kluczowy element efektywnego wdrożenia do użytkowania zakupionych motocykli.

Wartość całkowita projektu wynosi 66,3 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko to ponad 56,3 mln zł

Inwestycja zwiększy skuteczność działań Policji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz usprawni codzienną służbę funkcjonariuszy. Zakupiony sprzęt przyczyni się do lepszego prowadzenia nadzoru nad ruchem i egzekwowanie przestrzegania przepisów. Nowe motocykle pozwolą na szybsze docieranie do zdarzeń również w miejscach, do których dojechanie samochodem jest utrudnione.

****

Komenda Główna Policji jako beneficjent Programu Infrastruktura i Środowisko realizuje oprócz ww. projektu jeszcze cztery inne projekty, w zakres których wchodzi zakup m.in. radiowozów, samochodów nieoznakowanych z videorejestratorami, Ambulansów Pogotowia Ruchu Drogowego, urządzeń laserowego pomiaru, pojazdów do kontroli stanu technicznego pojazdów.

Łączna kwota dofinansowania dla Komendy Głównej Policji z Funduszy Europejskich z Programu Infrastruktura i Środowisko wynosi blisko 229 mln zł.