Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Strona z formularzem - STEP - Rzeszów

Informacje o przedsiębiorstwie

Czy projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Opis pomysłu na projekt - pole obowiązkowe

Wysokość i rodzaj planowanych do poniesienia wydatków w ramach projektu (określ swoje potrzeby, jakie wydatki chciałbyś finansować w ramach projektu i w jakiej wysokości).

Planowane miejsce i termin realizacji projektu

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem I ścieżki - Wstępna weryfikacja pomysłu na projekt Instrumentu Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł STEP

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym formularzu oraz danych osobowych gromadzonych w związku i w celu udziału w realizacji instrumentu STEP. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administratorem danych jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4.

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/dane-kontaktowe

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): IOD@mfipr.gov.pl

Dane osobowe  będą udostępniane konsultantom Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz ekspertom analizującym pomysły w zakresie niezbędnym do realizacji zadań w ramach I ścieżki instrumentu STEP Wstępna weryfikacja pomysłu na projekt Instrumentu Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł, zgodnie z regulaminem instrumentu. 

Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem . Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie stosownej wiadomości na adres step.poir@miir.gov.pl

Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zapoznałem się z Polityką Prywatności i akceptuję ją. Moje dane osobowe przekazywane są przeze mnie dobrowolnie. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

1+0=