Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Jak zacząć korzystać z funduszy?

Masz pomysł na ciekawy projekt, ale brakuje Ci pieniędzy na jego realizację? Sprawdź czy możesz otrzymać dotację z Funduszy Europejskich. Poniżej znajdziesz informacje i praktyczne wskazówki jak to zrobić.  

1. Określ potrzeby

Czy masz już plan, na realizację którego potrzebujesz unijnych pieniędzy? Pamiętaj, wertowanie opisów programów w celu znalezienia inspiracji nie jest dobrym pomysłem. Doświadczenia z realizacji wcześniejszych projektów pokazują, że największe szanse na sukces mają przedsięwzięcia wynikające z potrzeb beneficjenta, wpisujące się w jego działalność, bazujące na jego wiedzy i doświadczeniu.

2. Sprawdź, czy projekt może dostać dofinansowanie

W tym celu skorzystaj z Wyszukiwarki Dotacji na Portalu Funduszy Europejskich. Wyszukiwarka najpierw zada kilka pytań: jaki podmiot reprezentujesz, gdzie zrealizujesz projekt, jaka jest jego dziedzina. Następnie przekieruje do konkretnych konkursów projektów i ich dokumentów. Sprawdź w dokumentach konkursowych czy Twój projekt kwalifikuje się do dofinansowania, gdzie znajduje się wniosek o dofinansowanie, jak go wypełnić, gdzie go złożyć i w jakim terminie.

Możesz również udać się do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, gdzie wykwalifikowany konsultant udzieli Ci bezpłatnej porady na temat możliwości dofinansowania.

3. Wybierz odpowiednią formę dofinansowania

Fundusze Europejskie to nie tylko dotacje. Na realizację projektu możesz otrzymać pożyczkę lub kredyt na korzystnych warunkach. Są również dostępne instrumenty finansowe, np. fundusze kapitałowe czy poręczenia, których otrzymywanie także ułatwiają Fundusze Europejskie.

Warto rozważyć również realizację swojego pomysłu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w połączeniu ze środkami UE. Beneficjenci projektów doceniają formę ppp za wyższą efektywność i ekonomię realizacji inwestycji. Więcej informacji znajdziesz na Platformie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

4. Sprawdź harmonogram konkursu

Każdy nabór wniosków ma swój określonym termin. Instytucje ogłaszające konkursy publikują pod koniec roku harmonogramy naborów wniosków na cały rok. Wsparcie projektu  w formie kredytu lub pożyczki również jest planowane w formie harmonogramu, choć może się zdarzyć, że nabór  jest prowadzony w trybie ciągłym. Konkurs, który Cię interesuje będzie ogłoszony dopiero za kilka tygodni? Nic nie szkodzi, możesz już teraz ubrać swój pomysł w projekt.

5. Myśl projektowo

Wróć na chwilę do kroku pierwszego czyli potrzeb i ich rozwiązań w formie działań. Osadź działania w czasie poprzez stworzenie harmonogramu działań. Oszacuj koszty i przedstaw je w formie kosztorysu. Dobierz zespół projektowy. Zastanów się jak wypromujesz swój projekt. Znajdź twarde argumenty, które uzasadnią potrzebę i użyteczność projektu. Dopasuj najbardziej optymalne działania, które doprowadzą Cię do założonego celu. Zastanów się co zrobić by jakość produktów i usług, które powstaną w trakcie projektu była najwyższa, a działania efektywne kosztowo. Nie ma jednej, uniwersalnej metody planowania projektów, ponieważ każdy projekt jest inny i ma swoją specyfikę.

6. Wypełnij wniosek

Jeśli konkurs jest już ogłoszony, przeanalizuj dokładnie dokumentację konkursową. Jeszcze raz upewnij się, że Twój projekt wpisuje się w założenia konkursu. Zwróć uwagę na instrukcję wypełniania wniosku oraz kartę oceny projektu. Te dokumenty pokazują jak spojrzy na Twój projekt komisja oceny projektów.

Jeśli wypełniłeś wniosek o dofinansowanie projektu i zgromadziłeś wszystkie niezbędne dokumenty, złóż je do wskazanej w dokumentacji instytucji i śledź proces oceny. Trzymamy kciuki! :-)

7. Wymagające projekty

Zasady przygotowania projektów  inwestycyjnych są zwykle bardziej wymagające. Jeśli Twój projekt jest duży i potrzebujesz pomocy w jego przygotowaniu, możesz skorzystać z Inicjatywy Jaspers. Pamiętaj, że przy projektach, które generują dochód należy stosować odpowiednią metodologię obliczania kosztów i korzyści.

8. Podpisz umowę

Twój projekt otrzymał dotację, kredyt lub pożyczkę? Gratulujemy!  Formalnym przypieczętowaniem decyzji o przyznanym ci wsparciu jest podpisanie umowy. Przed jej podpisaniem musisz zgromadzić wymagane załączniki. Najczęściej wymagane są: aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach podatków i składek ZUS, zaświadczenie o niekaralności a także dokumenty specyficzne dla twojego projektu. Zanim podpiszesz umowę musisz też zaktualizować harmonogram realizacji Twojego projektu.

9. Realizuj projekt

Projekt musisz realizować zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku oraz przestrzegając powszechnie obowiązujących zasad unijnych projektów. Fundusze Europejskie to pieniądze publiczne, dlatego konieczne jest przestrzeganie określonych zasad i procedur. Twoim partnerem w procesie realizacji i rozliczeń projektu będzie instytucja, z którą podpiszesz umowę.

Zamknięcie i rozliczenie projektu rozpoczyna okres jego trwałości – to czas w którym musisz utrzymać zakładane efekty projektu, np. określony poziom zatrudnienia. Długość okresu trwałości zależy od tego, jaki podmiot reprezentujesz, zwykle jest to 3-5 lat.

 

 

 

Wstecz

Dalej