Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenie w Warszawie "Nabór w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020: działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów: projekty badawczo-rozwojowe (dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R), nr. RPMA.01.02.00-IP.01-14-100/19"

Informacje o szkoleniu

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza na bezpłatne szkolenie, którego celem jestprzekazanie informacji dotyczących poniższej tematyki naboru w ramach konkursu działanie 1.2 "Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw" – typ projektów: projekty badawczo-rozwojowe (dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R), nr. RPMA.01.02.00-IP.01-14-100/19.   

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 17 grudnia do 11.00. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest dopotencjalnych wnioskodawców Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program szkolenia

  • 9:30-10:00 Powitalna kawa, rejestracja na szkoleniu wydanie materiałów szkoleniowych;
  • 10:00-11:30 Omówienie regulaminu konkursu:ogólne założenia konkursu w ramach RPO WM 2014-2020, terminy,  podmioty, które mogą aplikować, omówienie kryteriów projektu: kryteria formalne, kryteria dostępowe, kryteria merytoryczne szczegółowe; Poziomy dofinansowania; Kwalifikowalność wydatków w ramach konkursu;
  • 11:30- 11:50 Przerwa kawowa;
  • 11:50- 13.20  Zasady wypełniania wnioskuaplikacyjnego w systemie informatycznym Mewa 2.0.
  • 13:20- 14:20 Przerwa obiadowa;
  • 14:20- 15:30 Konsultacje indywidualne.

 

Organizator szkolenia

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel. 22 542 2548