Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenie w Szczecinie dla wszystkich wnioskodawców i beneficjentów Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dotyczące zasad udzielania zamówień w projektach z uwzględnieniem zmian określonych w nowej wersji wytycznych

Informacje o szkoleniu

Uwaga! Zmianie ulega miejsce szkolenia, odbędzie się ono w siedzibie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, w sali 214 na II p.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie serdecznie zaprasza na szkolenie dla wszystkich wnioskodawców i beneficjentów Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, dotyczące zasad udzielania zamówień w projektach z uwzględnieniem zmian określonych w nowej wersji wytycznych (zamówienia nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych).

Szkolenie skierowane do wszystkich wnioskodawców i beneficjentów RPO WZ 2014-2020 i odbędzie się 28 października 2019 r., w godz. 9:00-13:30. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres gpi@wzp.pl do 23 października 2019 roku, do 12:00. Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! Osoby z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane do wszystkich  wnioskodawców i beneficjentów Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomoraskiego 2014-2020 realizujących projekty w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:

 • przedsiębiorcy z sektora MSP,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,
 • fundacje,stowarzyszenia,
 • szkoły w tym szkoły wyższe,
 • szpitale,
 • pozostali.

Program szkolenia

 • 9:00-10:30 Informacje na temat Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE).
  Kontrola projektów w ramach RPO WZ 2014-2020.Udzielanie zamówień w ramach projektu - zasady ogólne, podstawy prawne.
  Zamówienia o wartości poniżej 20 tys. zł netto.
 • 10:30-10:45 Przerwa.
 • 10:45-12:00 Zamówienia o wartości od 20 tyś zł do 50 tyś zł (nowe zasady).
  Zamówienia o wartości powyżej 50 tyś zł (Zasada konkurencyjności).
  Nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień.
 • 12:00-12:15 Przerwa.
 • 12:15-13:00 Najczęstsze przykłady nieprawidłowości oraz taryfikator korekt finansowych.
  Pytania.

Organizatorzy spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Kuśnierska 12B, 70-536 Szczecin Infolinia: 800 34 55 34, e-mail gpi@wzp.pl

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin tel. 91 44 11 100, e-mail wwrpo@wzp.pl

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

 • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
 • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
 • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.