Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie informacyjne w Płocku pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

Informacje o szkoleniu

Celem spotkania informacyjnego jest zapoznanie beneficjentów z założeniami konkursowymi projektu oraz z zagadnieniami dotyczącymi zasad aplikowania o środki w ramach działania 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" Programu Polska Cyfrowa 2014-2020.

Zgłoszenia udziału należy dokonywać z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego. Formularz należy przesłać na adres punkt_plock@mazowia.eu lub złożyć w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Płocku do 27 września 2018 r. do 13:00.  

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Miejsce, w którym prowadzone będzie spotkanie informacyjne, dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności prosimy o wypełnienie punktu 2 w formularzu zgłoszeniowym. 

Po zakończeniu spotkania informacyjnego zapraszamy na indywidualne konsultacje ze Specjalistami ds. Funduszy Europejskich mazowieckiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE).

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli gmin zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach konkursu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Program szkolenia

  • Źródła informacji na temat Funduszy Europejskich, w tym działalność Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich; 
  • Fundacja Promocji Gmin Polskich jako Operator w przedmiotowym konkursie;
  • Koncepcja i założenia konkursowe projektu; 
  • Praca z wnioskami - praktyczna pomoc przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie;
  • Podsumowanie spotkania informacyjnego, pytania.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku

Ul. Kolegialna 19
09-400 Płock
e-mail punkt_plock@mazowia.eu
Tel. 22 542 27 14, 22 542 24 57