Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie informacyjne w Siedlcach „Fundusze Europejskie na założenie i rozwój działalności gospodarczej”

Informacje o szkoleniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich na założenie i rozwój działalności gospodarczej . Mikro, mali i średni przedsiębiorcy realizujący projekty inwestycyjne w miastach średnich lub na ternie gmin sąsiadujących z tymi miastami uzyskają informację na temat wsparcia w zakresie działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac badawczo-rozwojowych” w Poddziałaniu 3.2.1 „Badania na rynek”.

Spotkanie odbędzie się 26 czerwca 2018 r. od 10:00 do 13:00 w Siedlcach, ul. Wiszniewskiego 4 - sala konferencyjna. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres punkt_siedlce@mazowia.eu lub złożenie wypełnionego formularza osobiście w Lokalnym Punkcie Informacyjnym (ul. Wiszniewskiego 4, Siedlce) do 25 czerwca do godziny 12:00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przesłane bez formularza zgłoszeniowego nie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji. Informujemy również, iż nabór uczestników na spotkanie informacyjne może zostać zakończony wcześniej z powodu wyczerpania limitu miejsc. Wysłanie formularza nie oznacza automatycznego wpisu na listę uczestników spotkania. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

Miejsce, w którym będzie prowadzone spotkanie informacyjne, dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o wypełnienie punktu nr 2 w formularzu zgłoszeniowym.

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do osób fizycznych, które chcą założyć działalność gospodarczą oraz do przedsiębiorców, którzy chcą rozwinąć swoją działalność.

 

Program spotkania

  • 10:00 – 10:15 Rejestracja uczestników, wydanie materiałów szkoleniowych;
  • 10:15 – 10:45 Przedstawienie możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich na założenie działalności gospodarczej;
  • 10:45 – 11:15 Przedstawienie możliwości wsparcia w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na rozwój działalności gospodarczej;
  • 11:15 – 12.00 Przedstawienie możliwości wsparcia w ramach Krajowych Programów oraz instrumenty zwrotne na rozwój działalności gospodarczej, STEP, Pakiet dla średnich miast;
  • 12:30 – 13:00 Konsultacje indywidualne.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach

ul. Wiszniewskiego 4
08-110 Siedlce
tel. 22 542 23 07, 22 542 27 12
e-mail punkt_siedlce@mazowia.eu