Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Projekty pilotażowe prowadzone są w Bytomiu, Łodzi i Wałbrzychu z uwagi na to, iż miasta te wskazane zostały w Umowie Partnerstwa jako wymagające szczególnego wsparcia w zakresie rewitalizacji. Pilotaż prowadzony jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy każdym z miast a Ministerstwem Rozwoju. Działania pilotażowe mają na celu wypracowanie skutecznych i dopasowanych do specyficznych uwarunkowań rozwiązań w zakresie programowania rewitalizacji.

Projekty pilotażowe stanowią zindywidualizowaną formę wsparcia dla oznaczonych na poniższej mapie miast w zakresie rewitalizacji w celu wypracowania rozwiązań służących zaprogramowaniu zintegrowanych, kompleksowych i efektywnych działań rewitalizacyjnych, które będą stanowiły odpowiedź na specyficzne potrzeby obszarów kryzysowych i jednocześnie wpisywały się w wizję rozwoju danego miasta.

Mapa miast pilotażowych Wałbrzych Bytom Łódź

Łódź

Działania pilotażowe dotyczą przygotowania się do prowadzenia rewitalizacji, a późniejszej części projektu pilotażowego skupią się na wątkach związnych z mieszkalnictwem oraz zarządzaniem procesem rewitalizacji.

Wałbrzych

Wiodącym tematem pilotażu jest planowanie przestrzenne, tematami uzupełniajacymi jest mieszkalnictwo i finansowanie działań rewitalizacyjnych.

Bytom

 Głównym obszarem działań pilotażowych jest mieszkalnictwo, tematami uzupełnijącymi jest polityka społeczna i finansowanie działań rewitalizacyjnych.