Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ochrona środowiska

Wypracowanie  modelowych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska.

Przykładowe pod tematy:

  • przygotowanie rekultywacji terenów zdewastowanych, zdegradowanych, przekształconych (przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych) i ich adaptacja do nowych funkcji, w tym i przygotowanie remediacji (oczyszczania, ograniczania lub usuwania substancji szkodliwych dla środowiska, z uwzględnieniem obecnego i planowanego sposobu użytkowania terenu);
  • projektowanie inwestycji (modernizacja, adaptacja, budowa) przy wykorzystaniu nowoczesnych, rozwiązań technicznych i technologicznych, wpływających na zwiększenie efektywności energetycznej, w tym na redukcję zanieczyszczeń powietrza;
  • planowanie i tworzenie, na obszarach zdegradowanych, miejskich terenów zielonych.