Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Stalowa Wola

Opis projektu

Prace związane z rewitalizacją w mieście Stalowa Wola ruszyły na początku 2016 r. Wybrano dwa obszary wymagające podjęcia działań, jest to Osiedle Fabryczne i Rozwadów. Do współpracy w ramach projektu gmina zaprosiła Miejski Dom Kultury, Muzeum Regionalne oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Partnerstwo tych kluczowych instytucji rozszerzy się o organizacje pozarządowe i ich zasoby.

W ramach projektu powstanie Centrum Rewitalizacji. Równolegle ruszyła realizacja pierwszych zadań tj. promocja projektu oraz pozyskanie i analiza danych z badań ankietowych. Do pracy w Centrum Rewitalizacji włączeni zostali eksperci zewnętrzni oraz różni partnerzy i ich przedstawiciele tworzący zespoły robocze. Odbyły się spotkania z mieszkańcami na wybranych obszarach pn. „Cafe Rewitalizacja”, gdzie zespół mógł zebrać bezpośrednie opinie.

Realizowane jest zadanie „Inicjatywa”, które ma na celu wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych do pobudzania inicjatyw społecznych. Istotą „Inicjatywy” jest określenie oddolnych pomysłów wspieranych finansowo przez mikrogranty.

Trwają również prace nad tematyką zadania „Impuls do zmian”, mających przygotować podstawy do zmian architektonicznych i urbanistycznych Rozwadowa i Osiedla Fabrycznego. Będą to badania georadarowe, inwentaryzacje architektoniczne i ekspertyzy, opracowanie i aktualizacja ekofizjografii, inwentaryzacja obiektów zabytkowych oraz kwerenda archiwalna i wywiady terenowe. Odbędą się warsztaty dla studentów kończące się wydarzeniem plenerowym „Śniadanie kreatywne” podczas którego opracowane zostaną efekty projektu.

Równolegle do „Impulsu” prowadzone będą „Spotkania z historią” zakładające przygotowanie wystawy tematycznej prezentującej historię Osiedla Fabrycznego i Rozwadowa, druk zebranych materiałów oraz powstanie portalu internetowego. W efekcie tak zakrojonych prac powstanie „Przewodnik po rewitalizacji z wykorzystaniem partycypacji społecznej” dostępny na stronie internetowej oraz w formie papierowej. Zadanie zakończone zostanie konferencją podsumowująca efekty prac zespołu, partnerów i przedstawicieli trzeciego sektora, a także lokalnych przedsiębiorców i przede wszystkim samych mieszkańców.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej 

Obejrzyj film i zainspiruj się do działania. W Stalowej Woli, dzięki udzielonej dotacji ze środków Probramu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, rozpoczęły działalność  Miejsca Aktywności Lokalnej prowadzone przez lokalne organizacje pozarządowe. Przy zaangażowaniu mieszkańców przygotowano program rewitalizacji  oraz koncepcje zagospodarowania dwóch najistotniejszych przestrzeni publicznych – rynku w Rozwadowanie oraz Placu Piłsudskiego na Osiedlu Fabrycznym.

Modelowa Rewitalizacja Miast w Stalowej Woli