Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Leszno

Opis projektu

Koncepcja rewitalizacji zakłada stworzenie kompleksowego modelu zrównoważonego rozwoju centrum Leszna przy wykorzystaniu zdegradowanych terenów pokolejowych. Jednym z głównych problemów zidentyfikowanym w projekcie jest koncentracja w centrum miasta mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym, co wpływa na degradację tego obszaru. Pomysłem na poradzenie sobie z problemem jest zapewnienie mixu społecznego poprzez m.in. przygotowanie oferty mieszkań w różnym standardzie.

W ramach projektu planowane jest zinwentaryzowanie zasobów komunalnych oraz przygotowanie projektów technicznych dla modernizacji ok. 120 miejskich kamienic. Centralnie położone tereny pokolejowe są szansą na ożywienie śródmieścia, stanowią rezerwę terenu, która może przyczynić się do rozwiązania problemów społecznych oraz funkcjonalno-przestrzennych Leszna. Istotne znaczenie dla sprawnego przeprowadzenia procesu rewitalizacji ma poprawa układu komunikacyjnego miasta.

Tory kolejowe i nieużytkowane obecnie tereny pokolejowe dzielą miasto na dwie niemal równe części. To powoduje, że mieszkańcy części zachodniej mają utrudniony dostęp do usług oferowanych w części wschodniej. W ramach projektu opracowana zostanie koncepcja rozwiązań transportowych, z uwzględnieniem ciągów pieszo-rowerowych w centrum miasta. Ponadto planowane jest przygotowanie dokumentacji technicznej dla budowy przejść nad i pod torami PKP dla zintegrowania dwóch części Leszna. Ważnym elementem interwencji jest zwiększenie aktywności zawodowej i reintegracji na rynku pracy słabszych grupy społecznych.  

Projekt zakłada także opracowanie i przeprowadzenie programu partycypacji społecznej, w tym funkcjonowanie Infopunktu, mobilnego punktu konsultacyjnego, streetworkingu, festynów, konkursów.

Strona miasta poświęcona rewitalizacji:

www.rewitalizacja.leszno.pl

Multimedia

Obejrzyj film i zainspiruj się do działania. Dzięki udzielonej dotacji ze środków POPT 2014-2020, w ramach projektu „Nowe tory –  centrum Leszna po kolei”, opracowano koncepcje wykorzystania zdegradowanych terenów pokolejowych na cele związane z mieszkalnictwem. Leszczyńska rewitalizacja to także program partycypacji społecznej, w której ważną rolę odgrywają lokalni przedsiębiorcy. 

Modelowa Rewitalizacja Miast w Lesznie