Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy

Zanim skorzystasz z usług punktu sprawdź, czy podobne pytanie nie zostało już zadane, zobacz często zadawane pytania.

ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl

Godziny pracy:
pon.-wt. 7.30-17.30 śr.-pt. 7.30-15.30

Telefony do konsultantów

797 304 123, 797 304 122 E-mail: ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl

PYTANIE O UZYSKANIE DOTACJI

Prosimy o przygotowanie informacji na temat: Kim jest podmiot starający się o dofinansowanie? Osoba, która chce założyć działalność gospodarczą, firma (branża, liczba pracowników, roczny obrót), organizacja pozarządowa, administracja publiczna, instytucja kultury, rolnik, instytucja naukowo-badawcza, osoba fizyczna, szkoła wyższa, jednostka szkolnictwa powszechnego, inna (jaka?), W jakim województwie realizowany będzie projekt, czy jest to obszar wiejski czy miejski? Krótki opis projektu - na czym polega i czemu ma służyć? Jaki będzie szacunkowy budżet projektu?

 

PYTANIE O ROZLICZANIE PROJEKTU

Prosimy o przygotowanie poniższych informacji: nazwa programu i numer działania, którego dotyczy projekt, data i numer naboru, w którym przyznano dotację, kto realizuje projekt? (np. firma, fundacja, stowarzyszenie), gdzie Państwo realizują projekt? (województwo, czy jest to miasto czy obszar wiejski), treść pytania – czego dotyczą wątpliwości, jakie problemy czy niejasności możemy pomóc rozwiązać?

Proszę zwrócić uwagę, że informacje podawane przez PIFE nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających poszczególnymi programami i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego.

Pracownicy PIFE nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie. Sytuacja ta ma miejsce w związku z tym, że Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich nie zastępują instytucji odpowiedzialnych za przyznawanie dofinansowania i wydawania dokumentów i ich interpretacji.

 

Skontaktuj się z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Bydgoszczy

Zanim zadasz nam pytanie, prosimy o kilka informacji o Twoim projekcie, które pomogą nam w sprawnym udzieleniu odpowiedzi.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym formularzu oraz danych osobowych gromadzonych w związku  i w celu wymiany informacji oraz obsługi korespondencji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  • Administratorem danych jest Marszałek Województwa Pan Piotr Całbecki z siedzibą w Toruniu, przy Pl. Teatralny 2.
  • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Pan Andrzej Narolewski, tel. 56 62 18 243, iod@kujawsko-pomorskie.pl
  • Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wypełnienie formularza
  • Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zapoznałem/łam się z Polityką Prywatności i akceptuję ją. Moje dane osobowe przekazywane są przeze mnie dobrowolnie. Zostałem/łam poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

 

0+0=