Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Filmy edukacyjne o programach krajowych i regionalnych

Mamy dla Państwa serię filmów instruktażowych, które prezentują wsparcie oferowane z Funduszy Europejskich (FE)w latach 2014-2020. Filmy przedstawiają krajową ofertę FE, czyli wsparcie dostępne z 5 programów krajowych, czyli Programu Inteligentny Rozwój, Programu Infrastruktura i Środowisko, Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Polska Cyfrowa i Programu Polska Wschodnia oraz regionalną ofertę wsparcia, dostępną na poziomie poszczególnych województw. 

Program Inteligentny Rozwój

Animacja przedstawia Program Inteligentny Rozwój. Dowiadujemy się, kto może z niego skorzystać a także, jakie daje on możliwości. Program wspiera m.in. małych, średnich i dużych przedsiębiorców, start-upy, jednostki naukowe, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych oraz instytucje otoczenia biznesu.

Program Inteligentny Rozwój

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Animacja przedstawia Program Wiedza Edukacja Rozwój. Dowiadujemy się, kto może z niego skorzystać a także, jakie daje on możliwości. Z programu mogą skorzystać m.in. osoby młode, firmy i ich pracownicy, uczniowie i studenci, szkoły i uczelnie, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, podmioty ekonomii społecznej, instytucje ochrony zdrowia i wiele innych.

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Program Polska Cyfrowa

Animacja przedstawia Program Polska Cyfrowa. Dowiadujemy się, kto może z niego skorzystać a także, jakie daje on możliwości. Program umożliwia powszechny dostęp do szybkiego internetu, wielu e-usług publicznych oraz rozwija cyfrowe umiejętności.

Program Polska Cyfrowa

Program Polska Wschodnia

Animacja przedstawia Program Polska Wschodnia. Dowiadujemy się, kto może z niego skorzystać a także, jakie daje on możliwości. Program to dodatkowe wsparcie dla pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Z Programu mogą skorzystać m.in.: mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, start-upy, ośrodki innowacji i i samorządy.

Program Polska Wschodnia

Regionalne Programy Operacyjne

Animacja przedstawia programy regionalne wdrażane w Polsce w latach 2014-2020. Programy regionalne, to szesnaście programów, po jednym na województwo, które uzupełniają możliwości, które dają ogólnopolskie programy. 

Programy regionalne