Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

  • Poziom unijnego dofinansowania projektów LIFE wynosi do 55% kosztów kwalifikowanych. Wyjątek stanowi obszar Przyroda i Różnorodność biologiczna, gdzie dofinansowanie KE może sięgać 60% (a dla projektów dotyczących gatunków i siedlisk priorytetowych nawet do 75%).  
  • Dla polskich podmiotów NFOŚiGW może udzielić dodatkowego dofinansowania w formie dotacji do wysokości 40% kosztów kwalifikowanych. Natomiast dla państwowych jednostek budżetowych możliwe jest dofinansowanie nawet do 45%. Łączna wartość dofinansowania projektu ze środków NFOŚiGW i KE nie może przekroczyć 95 % kosztów kwalifikowanych (a dla pjb 100% kosztów kwalifikowanych). Z dotacji krajowych wyłączone są duże przedsiębiorstwa.
  • Polscy beneficjenci będą mogli również ubiegać się w NFOŚiGW o dofinansowanie w formie pożyczek na uzyskanie wymaganego wkładu własnego oraz na zachowanie płynności finansowej realizowanych przedsięwzięć.