Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program LIFE jest jedynym programem zarządzanym bezpośrednio przez Komisję Europejską.

Projekty są realizowane w dwóch podprogramach - na rzecz środowiska oraz na rzecz klimatu. Każdy z nich ma swoje konkretne obszary priorytetowe.

Do działań na rzecz środowiska należą takie obszary jak: ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami, przyroda i różnorodność biologiczna oraz zarządzanie i informacja w zakresie środowiska.

Najbardziej popularne projekty w programie LIFE to tzw. projekty tradycyjne.

W każdym z obszarów priorytetowych możliwe są następujące typy projektów:

Środowisko

Obszar: Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami 
Możliwy typ projektu: demonstracyjny, pilotażowy

Obszar: Przyroda i Różnorodność Biologiczna
Możliwy typ projektu: najlepsza praktyka, demonstracyjny, pilotażowy

Obszar: Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska
Możliwy typ projektu: informacyjny, dotyczący zwiększenia świadomości i rozpowszechniania informacji

Klimat

Obszar: Ograniczenie wpływu człowieka na klimat
Możliwy typ projektu: najlepsza praktyka, demonstracyjny, pilotażowy

Obszar: Dostosowywanie się do skutków zmian klimatu
Możliwy typ projektu: najlepsza praktyka, demonstracyjny, pilotażowy

Obszar: Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu
Możliwy typ projektu: informacyjny, dotyczący zwiększenia świadomości i rozpowszechniania informacji