Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – program jest kontynuacją dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG) oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). 

FENG będzie wspierał realizację projektów badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz takich, które zwiększają konkurencyjność polskiej gospodarki. Z programu będą mogli skorzystać m.in. przedsiębiorcy, instytucje z sektora nauki, konsorcja przedsiębiorstw oraz instytucje otoczenia biznesu, w szczególności ośrodki innowacji.

  1. projekty badawczo-rozwojowe,
  2. innowacje,
  3. zwiększenie konkurencyjności gospodarki,
  4. wsparcie przedsiębiorców i sektora nauki.

Budżet całego programu: 45,9 mld zł, wkład UE: 36,6 mld zł.

Zobacz szczegóły nowego programu