Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Pierwszy nabór w Programie Interreg Polska – Saksonia 2021-2027 otwarty

Rozpoczął się pierwszy nabór na projekty w Programie Interreg Polska – Saksonia 2021-2027.

Interreg Polska-Saksonia

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów regularnych, w tym o znaczeniu strategicznym (poza małymi projektami). Nabór jest otwarty w II osi priorytetowej „Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę”, w dwóch celach szczegółowych:

  • 2.1 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online
  • 2.2 Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym oraz innowacjach społecznych.

Alokacja na projekty celu 2.1 wynosi 6 mln euro dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 12 mln euro z EFRR dla celu 2.2.

Nabór potrwa od 1 lutego do 28 kwietnia 2023 r.

Obszar programowy obejmuje w Polsce:

  • powiaty województwa dolnośląskiego – bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, miasto Jelenia Góra, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski,
  • powiat żarski z województwa lubuskiego.

Więcej szczegółów na temat naboru znajduje się na stronie programu

Informacje na temat programu są na stronie interreg.gov.pl.