Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.1

8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy, RPO Kujawsko-pomorskiego

Zakończony 15.02.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,
ul. Szosa Chełmińska 30/32,
87-100 Toruń

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP należy przesłać w formie papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu.

Pobierz informację o naborze

Pobierz załączniki 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia bez pracy poprzez wsparcie dopasowane do indywidualnych potrzeb, w tym pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz wysokiej jakości instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych, czy zdobyciu doświadczenia zawodowego, a także wsparcie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Nabór wniosków powiatowych urzędów pracy jest prowadzony w oparciu o kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy przyjęte uchwałą nr 47/1676/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2015 r. i zatwierdzone uchwałą nr 33/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 15 grudnia 2015 r.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Nie dotyczy

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Działania 8.1 RPO WK-P wynosi: 37 264 860 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Warunki uruchomienia naboru wniosków powiatowych urzędów pracy dostępne są na stronie instytucji ogłaszającej nabór.

Pobierz Informacja o naborze

Pobierz wzór wniosku o dofinansowanie (XLSX 977 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Nie dotyczy

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Nie dotyczy

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu,
ul. Szosa Chełmińska 30/32,
87-100 Toruń

Punkt kontaktowy
tel. (56) 669 39 39 lub (56) 669 39 84
e-mail: promocjaefs@wup.torun.pl

Zespół ds. Projektów Pozakonkursowych PUP
tel. (56) 669 39 68 lub (56) 669 39 70 lub (56) 669 39 69
e-mail: wup@wup.torun.pl

Linki

Strona internetowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu