Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 6.1

6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, RPO Mazowieckiego

Zakończony 31.05.2017

Dnia 02.11.2017 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych opublikowała wyniki naboru.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

październik 2017 roku.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się:        

  • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia;
  • JST oraz podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST, ich związki i stowarzyszenia.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach konkursu wspierane będą projekty w zakresie infrastruktury szpitalnej dla kardiologii i onkologii (z wyłączeniem POZ i AOS) polegające na zakupie aparatury medycznej, związanymi z nią remontami, modernizacją, przebudową i adaptacją pomieszczeń, wyposażeniu w sprzęt, urządzenia medyczne, aparaturę wysokospecjalistyczną.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku do Regulaminu konkursu

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach EFRR.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

7 424 540,00 EUR

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (publikacja 04.02.2019)

Karta zmian do regulaminu (publikacja 04.02.2019)

Regulamin konkursu  NIEAKTUALNY (publikacja 24.05.2017)

Karta zmian do regulaminu (publikacja 24.05.2017)

Regulamin konkursu NIEAKTUALNY (publikacja 05.05.2017)

Karta zmian do regulaminu NIEAKTUALNY (publikacja 05.05.2017)

Regulamin konkursu NIEAKTUALNY (publikacja 16.03.2017)

Karta zmian do regulaminu NIEAKTUALNY (publikacja 16.03.2017)

Regulamin konkursu NIEAKTUALNY

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie 

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie 

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura odwoławcza została opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

03 -301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38;

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie: 06 - 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00 , tel. 22 542 27 16;
  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce: 07-410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 15;
  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku: 09-400 Płock ul. Kolegialna 19, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 14;
  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu: 26-610    Radom, ul. Kościuszki 5a, godz. pracy: pn – 8.00 18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 13;
  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach: 08-110    Siedlce, ul. Piłsudskiego 7, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 12. Infolinia: 801 101 101, pn – 8.30-17.30, wt-pt - godz. 8.30-15.30; e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

MJWPU będzie organizowała spotkania dla potencjalnych  beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach ogłoszonego naboru.

Informacje na temat planowanych spotkań publikowane są w serwisie RPO WM. Zgłoszenia potencjalnych beneficjentów przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie http://funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/wez-udzial-w-konferencjach-i-szkoleniach/. Decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkania będą prowadzone przez pracowników MJWPU i są bezpłatne.

Linki

Link do strony konkursu