Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 4.3

4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza / 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, RPO Mazowieckiego

Wyniki naboru 14.12.2016

Zmieniająca lista projektów wybranych do dofinansowania (publikacja 16.12.2016)

Lista projektów wybranych do dofinansowania (publikacja 16.12.2016)

Skład KOP (publikacja 16.12.2016)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74,

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz jednostki organizacyjne tych JST.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wspierane będą projekty dotyczące budowy, przebudowy lub wytyczenia wydzielonych dróg dla rowerów, w tym oznakowanie przejazdów, pasów dla rowerów i wyznaczenie śluz rowerowych oraz przejazdy rowerowe przez skrzyżowania.Planowane inwestycje ścieżek rowerowych mogą uzyskać dofinansowane pod warunkiem, że pełnią funkcję korytarzy transportowych i nie zostały zaprojektowane wyłącznie jako infrastruktura turystyczno-rekreacyjna.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania - 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

43 848 065,00 EUR.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Aktualny regulamin konkursu (publikacja 03.01.2020)

Karta zmian (publikacja 03.01.2020)

Aktualny regulamin konkursu Nieaktualny (publikacja 17.12.2019)

Karta zmian do regulaminu (publikacja 17.12.2019)

Nieaktualny regulamin konkursu (publikacja 12.03.2019)

Karta zmian do regulaminu (publikacja 12.03.2019)

Regulamin konkursu (publikacja 29.10.2018)

Karta zmian do regulaminu (publikacja 29.10.2018)

Regulamin konkursu (publikacja 13.06.2018)

Karta zmian do regulaminu (publikacja 13.06.2018)

Regulamin konkursu niekatulany (publikacja 27.03.2018)

Karta zmian do regulaminu (publikacja 27.03.2018)

Regulamin konkursu NIEAKTUALNY (publikacja 28.06.2017)

Karta zmian do regulaminu (publikacja 28.06.2017)

Regulamin konkursu NIEAKTUALNY

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została opisana w Regulaminie konkursu.

Linki

4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT – typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa – RPMA.04.03.02-IP.01-14-009/16