Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 4.1

4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, RPO Małopolskiego

Zakończony 29.12.2017

Wyniki naboru 3.11.2017

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę:

479/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 981/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) (.pdf, 211 KB)

Na mocy powyższej uchwały ZWM dokonał wykreślenia 2 projektów. W efekcie, w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 wybrano do dofinansowania 8 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 5 982 603,09 zł.

Lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania (.pdf, 519 KB)

***

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę 589/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 981/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) (.pdf, 232 KB).

Na mocy powyższej uchwały ZWM wybrał do dofinansowania projekt nr RPMP.04.01.02-12-1164/17 do dofinansowania. W związku z powyższym skumulowana kwota przyznanego dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 to 6 296 698,22 zł. 

Lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania (.pdf, 346 KB). Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 wynosi 58 784 547,01 zł.

***

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 152/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 981/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)

Na mocy powyższej uchwały ZWM wybrał do dofinansowania projekt nr RPMP.04.01.02-12-0962/17 do dofinansowania. W związku z powyższym skumulowana kwota przyznanego dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 to 6 296 698,22 zł. Lista projektów wybranych do dofinansowania.

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 wynosi 65 820 000,00 zł.

***

12 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr.: 2082/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 981/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)

Na mocy powyższej uchwały ZWM wybrał do dofinansowania projekt nr RPMP.04.01.02-12-0655/17 do dofinansowania.

W związku z powyższym skumulowana kwota przyznanego dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 to 5 638 172,00 zł.

Lista projektów podstawowych ocenionych i wybranych do dofinansowania.

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 wynosi 65 820 000,00 zł.

***

21 listopada i 23 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwały:

- Nr 1904/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 981/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)

- Nr 1932/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 981/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)

Na mocy powyższych uchwał ZWM wybrał do dofinansowania kolejne 3 zadania do dofinansowania. W związku z powyższym skumulowana kwota przyznanego dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 to 4 450 382,51 zł.

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 wynosi 65 820 000,00 zł.

Lista projektów podstawowych ocenionych i wybranych do dofinansowania.

***

24 października 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 1712/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr 981/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. (.pdf, 305,51 KB)

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 wynosi 65 820 000,00 zł.

Uchwałą nr 1712/17 ZWM z dnia 24.10.2017 roku dokonano wyboru do dofinansowania w pełnej wysokości kwoty 1 projektu, który spełnił kryteria oceny i uzyskał wymaganą liczbę punktów na całkowitą kwotę dofinansowania 1 090 512,09 zł.

Pobierz listę (PDF, 226KB)

***

12 października 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 1658/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr 981/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 296 KB)

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 wynosi 65 820 000,00 zł.

Uchwałą nr 1658/17 ZWM z dnia 12 października 2017 roku dokonano wyboru do dofinansowania w pełnej wysokości kwoty 1 projektu, który spełnił kryteria oceny i uzyskał wymaganą liczbę punktów na całkowitą kwotę dofinansowania 1 056 715,52 zł.

Pobierz listę (PDF, 225KB)

***

8 września 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 1425/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr 981/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 304 KB)

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 wynosi 65 820 000,00 zł.

Uchwałą nr 1425/17 ZWM z dnia 8 września 2017 roku dokonano wyboru do dofinansowania w pełnej wysokości kwoty 1 projektu, który spełnił kryteria oceny i uzyskał wymaganą liczbę punktów na całkowitą kwotę dofinansowania 175 937,20 zł.

Pobierz listę (PDF, 224KB)

***

20 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 981/17 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ramach RPO WM

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 wynosi 65 820 000,00 zł.

Uchwałą nr 981/17 ZWM z dnia 20 czerwca 2017 roku dokonano wyboru do dofinansowania w pełnej wysokości kwoty 1 projektu, który spełnił kryteria oceny i uzyskał wymaganą liczbę punktów na całkowitą kwotę dofinansowania 443 644,42 zł.

Pobierz listę (PDF, 222KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

maj 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72b
30-552 Kraków

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 17 czerwca 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 29 grudnia 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Operator Systemu Dystrybucyjnego

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach konkursu realizowane będą projekty dotyczące budowy, rozbudowy i przebudowy sieci dystrybucyjnych wraz z niezbędnymi jej elementami. Celem poddziałania 4.1.2 jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci elektroenergetycznej, umożliwiającego przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu. Wsparcie będzie kierowane na rozwój sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia, poniżej 110 kV wraz z niezbędnymi elementami (np. transformatory).

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85% Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania oraz wartości i warunków wsparcia określa Regulamin.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

65 820 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Zmiana regulaminu konkursu:

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.
Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.
Załącznik do uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

6 listopada 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2067/18 (.pdf, 135 KB) zmienił Regulamin konkursu oraz Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie (.pdf, 2 MB). Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu treści regulaminów konkursowych oraz niektórych załączników do regulaminów do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 432 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinansowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe. Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 276 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)

30 maja 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 843/17 zmienił Regulamin konkursu oraz niektóre załączniki do Regulaminu konkursu Poddziałania 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych - przeczytaj komunikat

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 30 maja 2017 r.) (.pdf, 624 KB)

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 9 sierpnia 2016 r. do 29 maja 2017 r.) (.pdf, 348 KB)

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 18 maja 2016 r. do 8 sierpnia 2016 r.) (.pdf, 348 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 30 maja 2017 r.) (.zip, 13,7 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 25 lipca 2016 r. do 29 maja 2017 r.) (.zip, 10 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 18 maja 2016 r. do 24 lipca 2016 r.) (.zip, 10 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu została określona w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament ZPO (Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00). Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu (12) 616 0 616 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

  1. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
  2. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
  3. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
  4. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Linki

Strona Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego