Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 4.1

4.1 Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków, I etapowy konkurs zamknięty, RPO Świętokrzyskiego

Wyniki naboru 31.07.2016

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Kluczewsko (DOCX 65 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Łączna (DOCX 80 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Nowy Korczyn (DOCX 12 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z z Ochotniczą Strażą Pożarną w Prząsławiu  (DOCX 65 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Łoniów (DOCX 65 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Wąchock (DOCX 13 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Mirzec (DOCX 67 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Mniów (DOCX 118 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Działoszyce(DOCX 119 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Ożarów  (DOCX 65 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Chęciny (DOCX 12 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Nowa Słupia (DOCX 121 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Morawica (DOCX 65 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Łubnice (DOCX 66 KB)

Informacja o wyborze projektów (DOCX 63 KB)

Lista podstawowa (PDF 165 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Dwikozy (DOCX 120 KB)

Zmiana listy podstawowej i rezerwowej w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.01.00-IZ.00-26-029/16 (PDF 253 KB)

Zaktualizowana lista wybranych projektów w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.01.00-IZ.00-26-029/16 (XLSX 17 KB)

Zaktualizowana lista rezerwowa projektów w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.01.00-IZ.00-26-029/16 (XLSX 17 KB)

Archiwum:

Lista wybranych projektów (PDF 299 KB)

Lista rezerwowa (PDF 301 KB)

Lista projektów które przeszły pozytywnie ocenę formalną  (PDF 227 KB)

Lista projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną (PDF 310 KB) - archwium

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2016

Miejsce składania wniosków

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ul. H. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla RPOWŚ 2014 - 2020 (zwanego dalej LSI).

 

Wersja elektroniczna:Wnioski o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w dniach od 31 marca 2016 roku do 19 maja 2016 roku (w ostatnim dniu naboru do godziny 15.00).  

Wersja papierowa:Wnioski o dofinansowanie projektu (w dwóch oryginałach wraz z załącznikami) należy składać w dniach od 31 marca 2016 roku do 19 maja 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Sekretariacie Naboru Wniosków Oddziału Wdrażania Projektów I, ul. Sienkiewicza 63, 25–002 Kielce, pok. 202, w godzinach pracy urzędu, za wyjątkiem ostatniego dnia naboru, w którym wnioski będą przyjmowane do godz. 15.00.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej będące w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekt z zakresu tworzenia i poprawy jakości systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych (dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych), w tym z uwzględnieniem zakupu sprzętu i wyposażenia specjalistycznego przede wszystkim dla Ochotniczych Straży Pożarnych będących w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym (pkt. 10 opisu Działania 4.1 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020).

Kryteria wyboru projektów

Zał. 6 Wymogi i kryteria formalne oceny (PDF 823 KB)

Zał.7 Wzór karty weryfikacji wymogów formalnych (PDF 286 KB)

Zał 8 Wzór karty oceny formalnej EFRR (PDF 546 KB)

Zał. 9 Wzór karty oceny merytorycznej (PDF 520 KB)

Zał.10 Wzór karty ponownej oceny merytorycznej (PDF 555 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

75% kosztów kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 045 387,00 EUR tj. 9 108 926,46 złotych (kurs Euro 4,4534 złotych z dnia 28.01.2016 r.)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w §16 Regulamin konkursu (PDF 536 KB) (str 17)

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

Oddział Wdrażania Projektów I pod numerami telefonów: 41 365 81 39, 41 365 81 12, 41 365 81 11, 41 365 81 13, 41 365 81 14.

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),

Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020