Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.1

4.1 Innowacje społeczne, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 20.12.2019

Lista projektów skierowana do negocjacji (PDF 184 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków

Miejsce składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 4  do 20 grudnia 2019 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

 

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 4  do 20 grudnia 2019 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo jeśli zgłasza projekt wraz z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki.            

  • Na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności w obszarach merytorycznych projektu tj. doświadczenie w inkubowaniu innowacji społecznych oraz 3 – letnie doświadczenie merytoryczne w aktywizacji społecznej, edukacyjnej lub zawodowej na terenie województwa śląskiego       
  •  Nawiąże współpracę z co najmniej 3 jednostkami samorządu terytorialnego położonymi na terenie województwa śląskiego; minimalny zakres współpracy to testowanie innowacji społecznych na ich terenie, a deklaracje tych jednostek są obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie
  • Zgłasza się do konkursu tylko raz. Dotyczy to też partnera/ów         
  • Zaangażuje do realizacji zadań w projekcie osobę lub osoby z niepełnosprawnością.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na prowadzenie na terenie województwa śląskiego inkubatora innowacji społecznych, które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych. Do zakresu obowiązków inkubatora będzie należało poszukiwanie najciekawszych nowatorskich inicjatyw, które testowane będą w województwie śląskim, udzielenie niezbędnego wsparcia innowatorom społecznym, w tym w formie grantu, tak aby mogły się one rozwinąć w konkretne rozwiązania.

Na ostatnim etapie zadaniem inkubatora będzie upowszechnienie i w miarę możliwości wprowadzenie również w innych województwach do praktyki  tych przedsięwzięć, które w trakcie testowania sprawdzą się najlepiej.  

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 4 000 000 PLN

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.mikro@miir.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 022 273 80 79

FAQ dla konkursu (DOC 40 KB)