Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 3.3

3.3 Innowacje w MŚP - Typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R), RPO Mazowieckiego

Zakończony 31.01.2017

Dnia 19 lipca oraz 18 sierpnia 2017 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych opublikowała wyniki naboru.

Wyniki naboru 18.07.2017

 

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania (publikacja 02.11.2017)

Skład KOP (publikacja 02.11.2017)

Lista projektów wybranych do dofinansowania (publikacja 18.08.2017)

Skład KOP (publikacja 18.08.2017)

Lista projektów wybranych do dofinansowania (publikacja 19.07.2017)

Skład KOP (publikacja 19.07.2017)

Lista projektów wybranych do dofinansowania (publikacja 18.08.2017)

Skład KOP (publikacja 18.08.2017)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2017 roku.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Interwencja w ramach konkursu ukierunkowana będzie na wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez wdrażanie innowacji, co przełoży się na poprawę pozycji konkurencyjnej tych firm, w tym prowadzące do zwiększenia zatrudnienia.W ramach konkursu wspierane będą projekty polegające na:

-        rozbudowie przedsiębiorstw związanych z wprowadzaniem na rynek produktów i usług nowych co najmniej w skali regionu w wyniku wdrożenia prac B+R;

-        realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianie w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną) w wyniku wdrożenia prac B+R.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 4 000 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

13 500 000,00 EUR

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Aktualny regulamin konkursu (publikacja 12.06.2019)

Karta zmian (publikacja 12.06.2019)

Nieaktualny regulamin konkursu (publikacja 22.01.2019)

Karta zmian (publikacja 22.01.2019)

Nieaktualny regulamin konkursu (publikacja 13.06.2018)

Karta zmian (publikacja 13.06.2018)

Nieaktualny Regulamin konkursu (publikacja 28.10.2016)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (publikacja 28.10.2016)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (publikacja 28.10.2016)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została opisana w Regulaminie konkursu. 

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:03 -301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38;
  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie: 06 - 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00 , tel. 22 542 27 16;
  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce:07-410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;tel. 22 542 27 15;
  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku:09-400 Płock ul. Kolegialna 19, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;tel. 22 542 27 14;
  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu:26-610    Radom, ul. Kościuszki 5a, godz. pracy: pn – 8.00 18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 13;
  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach:08-110    Siedlce, ul. Piłsudskiego 7, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 12.

Infolinia: 801 101 101, pn – 8.30-17.30, wt-pt - godz. 8.30-15.30;e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

MJWPU będzie organizowała spotkania dla potencjalnych  beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach ogłoszonego naboru.

Informacje na temat planowanych spotkań publikowane są w serwisie RPO WM.

Zgłoszenia potencjalnych beneficjentów przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/wez-udzial-w-konferencjach-i-szkoleniach/. Decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkania będą prowadzone przez pracowników MJWPU i są bezpłatne. 

Linki

Link do strony konkursu