Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 2.4

2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, RPO Podlaskiego

Zakończony 29.06.2016

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2016 roku

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

ul. Pogodna 22

15-354 Białystok

Punkt Przyjęć Wniosków, pokój nr 02

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w naborze projektu pozakonkursowego IP jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie:

- dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html

- papierowej wydrukowanej z systemu GWA EFS w ramach SOWA RPOWP, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku (w jednym egzemplarzu) wraz z Potwierdzeniem Przesłania do IZ RPOWP Elektronicznej Wersji Wniosku O Dofinansowanie W Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (w jednym egzemplarzu).

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektu mogą być realizowane usługi rozwojowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w formule podejścia popytowego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 5 i w Załączniku nr 6 do wezwania.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinasowania projektu (łącznie ze środków UE lub środków budżetu państwa) wynosi 85%, natomiast wkład własny w wysokości co najmniej 15% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

21 970 000,00 PLN

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie zapytania dotyczące wezwania należy przedkładać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl. Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku: http://wupbialystok.praca.gov.pl.

Wezwanie jest dostępne w Wydziale Informacji i Promocji EFS – punkt przyjęć wniosków EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22 oraz na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku: http://wupbialystok.praca.gov.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr: 85 74 97 247.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

1) Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku:

ul. Poleska 89

15 - 874 Białystok

Godziny pracy: Pon. 8.00 - 18.00, wt.-pt. 7.30 - 15.30

Infolinia:  0 801 308 013

2) Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży:

ul. M.C. Skłodowskiej 1

18-400 Łomża

Godziny pracy: pon. 8.00 - 18.00, wt.-pt. 7.30 - 15.30

Telefony do konsultantów: 86 216 33 26, 86 473 53 20 

3) Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Suwałkach:

Osiedle II 6a

16-400 Suwałki

Godziny pracy: pn. 8.00 - 18.00, wt.-pt. 7.30 - 15.30

Telefony do konsultantów: 87 563 02 11, 87 563 02 76

Linki

Strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku: http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego: http://rpo.wrotapodlasia.pl/.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 -2020