Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.15

ZMIANA TERMINU 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, Wiedza Edukacja Rozwój

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2020

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) - konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/20.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) - konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/20.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • organ prowadzący publiczną lub niepubliczną szkołę z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzącą kształcenie w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego 
 • publiczna/niepubliczna uczelnia prowadząca kształcenie na kierunkach studiów odpowiadających zawodom z klasyfikacji zawodów szkolnictwa  branżowego, które prowadzą lub planują uruchomić w roku szkolnym/akademickim 2020/2021 kształcenie na kierunkach właściwych dla danej branży, której dotyczy projekt.

Projekty realizowane są odpowiednio w partnerstwie organu prowadzącego publiczną/niepubliczną szkołę prowadzącą kształcenie w zawodach z publiczną/niepubliczną uczelnią akademicką lub zawodową albo w partnerstwie publicznej/niepublicznej uczelni akademickiej lub zawodowej z organem prowadzącym publiczną/niepubliczną szkołę prowadzącą kształcenie w zawodach.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie można otrzymać dofinansowanie na wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym:

 • przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji,   
 • przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej,
 • propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie,
 • przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

Kryteria wyboru projektów

Regulamin konkursu z dnia 25.03.2020 r.

Regulamin konkursu (wersja archiwalna) (PDF 870 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 19 806 747,00 PLN i została podzielona na 22 branże. Poniżej przedstawiono podział alokacji na poszczególne grupy branżowe:

 • branża poligraficzna -– 837 000,00 PLN
 • branża fryzjersko-kosmetyczna – 837 000,00 PLN
 • branża transportu wodnego  – 837 000,00  PLN
 • branża transportu kolejowego - 837 000,00 PLN
 • branża spedycyjno-logistyczna – 837 000,00 PLN
 • branża przemysłu mody  – 837 000,00 PLN
 • branża chemiczna – 837 000,00 PLN
 • branża ceramiczno-szklarska – 837 000,00 PLN
 • branża spożywcza - 837 000,00 PLN
 • branża ogrodnicza - 837 000,00 PLN
 • branża leśna - 837 000,00 PLN
 • branża mechaniczna - 837 000,00 PLN
 • branża rolno-hodowlana - 837 000,00 PLN
 • branża mechaniki precyzyjnej - 837 000,00 PLN
 • branża motoryzacyjna - 837 000,00 PLN
 • branża górniczo-wiertnicza – 837 000,00 PLN
 • branża opieki zdrowotnej – 837 000,00 PLN
 • branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia – 837 000,00 PLN
 • branża teleinformatyczna – 837 000,00 PLN
 • branża budowlana – 1 301 249,00 PLN
 • branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna - 1 301 249,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 870 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie