Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.15

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 28.10.2019

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej – VII runda

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów – VII runda

Lista projektów wybranych do dofinansowania – lista zbiorcza – II runda

Lista projektów wybranych do dofinansowania – lista zbiorcza – I runda

Lista projektów wybranych do dofinansowania – lista częściowa nr 2 – II runda

Lista projektów skierowanych do negocjacji – IV runda

Lista projektów wybranych do dofinansowania – lista zbiorcza – IV runda

Lista projektów wybranych do dofinansowania – lista częściowa nr 1 – II runda

Lista projektów wybranych do dofinansowania – lista częściowa nr 3 – I runda

Lista projektów skierowanych do negocjacji – III runda

Lista projektów wybranych do dofinansowania – lista częściowa nr 2 – I runda

Lista projektów wybranych do dofinansowania – lista częściowa nr 1 – I runda

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów – V runda

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w ramach V rundy konkursu

Informacja o branżach dostępnych w ramach VI rundy naboru wniosków o dofinansowanie

Lista projektów skierowanych do negocjacji – II runda

Informacja o branżach dostępnych w ramach V rundy naboru wniosków o dofinansowanie

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów – IV runda

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – IV runda

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w ramach II rundy konkursu

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów II runda

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – III runda

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów – III runda

Lista projektów skierowanych do negocjacji – I runda

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów – VI runda

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej – VI runda

Lista projektów skierowanych do negocjacji – VI runda

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Sposób składania wniosków

W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-004/19

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SZOOP oraz wskazane w kryterium dostępu nr 1 (patrz podrozdział 4.3.2 regulaminu).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania projektów, których przedmiotem będzie opracowanie programów nauczania do dodatkowych umiejętności zawodowych (DUZ) w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. W ramach konkursu, w 16 branżach o szczególnym  znaczeniu dla polskiej gospodarki, opracowane zostaną 174 programy nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów. W każdej branży do dofinansowania zostanie wyłoniony jeden najwyżej oceniony projekt.

Kryteria wyboru projektów

Aktualizacja Regulaminu konkursu z dnia 12.09.2019 r. (PDF 1 MB) 

Regulamin konkursu z dnia 23.07.2019 r. (PDF 977 KB)

Ogłoszenie konkursu - regulamin z załącznikami

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

7 123 050,00 PLN w podziale na 16 branż:

I. Branża budowlana - 1 306 800,00 PLN

II. Branża chemiczna - 330 000 PLN

III. Branża ceramiczno-szklarska - 247 500 PLN

IV. Branża elektroniczno- mechatroniczna - 371 250 PLN

V. Branża elektroenergetyczna - 412 500 PLN

VI. Branża górniczo-wiertnicza - 783 750 PLN

VII. Branża metalurgiczna - 330 000 PLN

VIII. Branża mechaniczna - 577 500 PLN

IX. Branża mechaniki precyzyjnej - 330 000 PLN

X. Branża motoryzacyjna - 371 250 PLN

XI. Branża spedycyjno-logistyczna - 247 500 PLN

XII. Branża teleinformatyczna - 412 500 PLN

XIII. Branża transportu drogowego - 206 250 PLN

XIV. Branża transportu kolejowego - 371 250 PLN

XV. Branża transportu lotniczego - 247 500 PLN

XVI. Branża transportu wodnego - 577 500 PLN

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana została w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres: konkurs.duz@men.gov.pl

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-004/19 

Spotkanie informacyjne 28 sierpnia 2019 r. – konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-004/19