Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.10

Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do języków obcych, Wiedza Edukacja Rozwój

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

I kwartał 2021

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) - konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/20.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) - konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/20.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w dziedzinie tworzenia multimedialnych i interaktywnych materiałów, z przeznaczeniem dla dzieci, młodzieży lub dorosłych użytkowników w celach edukacyjno-szkoleniowych, w tym dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności spełniających standard WCAG 2.0 lub WCAG 2.1.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przedmiotem konkursu pn. „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do języków obcych” jest opracowanie łącznie 3 474 e-materiałów dydaktycznych do nauki języków obcych,w poszczególnych obszarach:

Obszar I: Język angielski I (szkoła podstawowa: klasy I –III i klasy IV – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum w zakresie podstawowym i rozszerzonym).Łączna liczba e-materiałów dydaktycznych: 937, w tym 545 do szkoły podstawowej i 392 do szkoły ponadpodstawowej.

Obszar II: Język niemiecki I (szkoła podstawowa: klasy I –III i klasy IV – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum w zakresie podstawowym i rozszerzonym).Łączna liczba e-materiałów dydaktycznych: 937, w tym 545 do szkoły podstawowej i 392 do szkoły ponadpodstawowej.

Obszar III: Język francuski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum).Łączna liczba e-materiałów dydaktycznych: 400, w tym 120 do szkoły podstawowej i 280 do szkoły ponadpodstawowej.

Obszar IV: Język włoski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum).Łączna liczba e-materiałów dydaktycznych: 400, w tym 120 do szkoły podstawowej i 280 do szkoły ponadpodstawowej.

Obszar V: Język hiszpański II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum).Łączna liczba e-materiałów dydaktycznych: 400, w tym 120 do szkoły podstawowej i 280 do szkoły ponadpodstawowej.

Obszar VI: Język rosyjski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum).Łączna liczba e-materiałów dydaktycznych: 400, w tym 120 do szkoły podstawowej i 280 do szkoły ponadpodstawowej..

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Aktualizacja regulaminu konkursu z dnia 2.10.2020 r. 

Regulamin konkursu

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

100%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Alokacja na konkurs wynosi 45 339 800,00  PLN i została podzielona na 6 obszarów. Poniżej przedstawiono podział alokacji na poszczególne obszary:

Obszar I: Język angielski I (szkoła podstawowa: klasy I –III i klasy IV – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum w zakresie podstawowym i rozszerzonym).Maksymalna wartość projektu: 11 933 900,00 zł.

Obszar II: Język niemiecki I (szkoła podstawowa: klasy I –III i klasy IV – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum w zakresie podstawowym i rozszerzonym).Maksymalna wartość projektu: 11 933 900,00 zł.

Obszar III: Język francuski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum).Maksymalna wartość projektu: 5 368 000,00 zł

Obszar IV: Język włoski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum).Maksymalna wartość projektu: 5 368 000,00 zł

Obszar V: Język hiszpański II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum)Maksymalna wartość projektu: 5 368 000,00 zł

Obszar VI: Język rosyjski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum).Maksymalna wartość projektu: 5 368 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu 

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie 

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura odwoławcza opisana została w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/20 Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do języków obcych

Spotkanie odbędzie się 10 września 2020 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w formule online, tj. za pośrednictwem jednego z programów umożliwiających przeprowadzenie spotkania audio-wideo. Szczegóły dotyczące tego w jaki sposób będzie można zalogować się na spotkanie zostaną przekazane na adresy mailowe osób, które zgłoszą chęć udziału w spotkaniu.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy do 9 września 2020 r. (środa) do godziny 12.00 na adres: konkurs.ejezyki@men.gov.pl.

Prezentacje ze spotkania informacyjnego

Linki

Informacje dotyczące niniejszego konkursu są publikowane na stronie IOK https://efs.men.gov.pl/.