Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.10

ZMIANA TERMINU: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 11.05.2020

Zmiana terminu naboru

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Edukacji Narodowej,al. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Sposób składania wniosków

W formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty wyszczególnione w SZOOP oraz wskazane w kryterium dostępu nr 1, zgodnie z którym wnioskodawcą projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu narzędzi edukacyjnych, np. programów nauczania, scenariuszy zajęć/lekcji, scenariuszy interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych, kryteriów wymagań edukacyjnych, narzędzi pomiaru dydaktycznego i ewaluacji procesu dydaktycznego, poradników metodycznych dla nauczycieli, map, modeli, gier dydaktycznych, kart pracy, animacji, filmów oraz narzędzi wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, w tym dostępnych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, spełniających standard WCAG 2.0 lub 2.1.Doświadczenie będzie potwierdzone dokonaniami z ostatnich 5 lat (minimum 10 narzędzi edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów szkół realizujących kształcenie ogólne, każde narzędzie spełniało standard WCAG 2.0 lub 2.1).Przedmiot konkursu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest opracowanie zestawów przykładowych narzędzi edukacyjnych do wychowania przedszkolnego oraz wszystkich przedmiotów kształcenia ogólnego z uwzględnieniem kryteriów i wymagań zawartych w regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Regulamin konkursu i załączniki

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu i załączniki

Aktualizacja Regulaminu konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została opisana w regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi cz. I

Linki

https://efs.men.gov.pl/ogloszenia-nabory/konkurs-narzedzia/