Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.10

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 16.11.2019

Wyniki naboru

Beneficjent projektu: Ośrodek Rozwoju Edukacji

Tytuł projektu: Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Wartość projektu: 31 088 194,30 zł

Data podpisania decyzji: 2019-12-30

Okres realizacji projektu: od: 2020-01-01 do: 2022-12-31

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Edukacji Narodowej

al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Sposób składania wniosków

W formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Kryteria wyboru projektów

TRYB POZAKONKURSOWY

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

31 088 200,00 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

31 088 200,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Nie dotyczy

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie_projektu_pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym

Wzór umowy o dofinansowanie

wzór

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy - TRYB POZAKONKURSOWY