Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 2.1

2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (13 nabór), Polska Cyfrowa

Zakończony 15.11.2019

15 czerwca 2020 r.

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 – runda V ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, iż w ramach procedury odwoławczej został wybrany do dofinansowania projekt nr POPC.02.01.00-00-0119/19 złożony przez Główny Inspektorat Sanitarny pn.: „System powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu żywności prozdrowotnej (SPOŻ)”.

Spośród 12 złożonych w konkursie wniosków o dofinansowanie ostatecznie wyłoniono do dofinansowania 8 projektów.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania po uwzględnieniu projektu wyłonionego do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej wynosi: 109 326 931,09 zł.

Suplement nr 1 do Listy ocenianych projektów nr: 2.1/POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19/Runda nr V/2019

 

Wyniki naboru

19 czerwca 2019 r.

Zakończenie oceny formalnej wniosków w ramach działania 2.1 POPC (13 konkurs I runda)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów 19 czerwca 2019 r. zakończyła ocenę formalną projektów złożonych w ramach I rundy konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 ogłoszonego dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. W ramach I rundy wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie, spełnił kryteria formalne i został przekazany do oceny merytorycznej.

 

Lista projektów spełniających kryteria formalne 

 

20 sierpnia 2019 r.

Zakończenie oceny formalnej wniosków w ramach działania 2.1 POPC (13 konkurs III runda)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów 20 sierpnia 2019 r. zakończyła ocenę formalną projektów złożonych w ramach III rundy konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 ogłoszonego dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. 

W ramach III rundy wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie, z czego tylko jeden z nich spełnił kryteria formalne i został przekazany do oceny merytorycznej. 

Lista projektów spełniających kryteria formalne 

 

26 sierpnia 2019 r.

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie nr POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 (Runda I)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Rundy I konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekty wybrane do dofinansowania:

Urząd Zamówień Publicznych projekt pn.: „E-ZAMÓWIENIA - ELEKTRONICZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 34 607 304,00 zł

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania

Lista członków Komisji Oceny Projektów

 

28 sierpnia 2019 r.

Zakończenie oceny formalnej wniosków w ramach działania 2.1 POPC (13 konkurs – IV runda)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów 28 sierpnia 2019 r. zakończyła ocenę formalną projektów złożonych w ramach IV rundy konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 ogłoszonego dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. 

W ramach IV rundy wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie, spełnił kryteria formalne i został przekazany do oceny merytorycznej. 

Lista projektów spełniających kryteria formalne

 

25.09.2019 r.

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie nr POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 (Runda IV)  

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonychw ramach Rundy IV konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Projekty wybrane do dofinansowania:

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt pn.: „E-zdrowie w SP ZOZ MSWIA: Rozwój Nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów” 

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 84 870 988,12 zł 

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania  

Lista członków Komisji Oceny Projektów 

 

8.10.2019 r.

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie nr POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 (Runda III)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Rundy III konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekty wybrane do dofinansowania:

 • Ministerstwo Finansów projekt pn.: „E-urząd Skarbowy”

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 102 250 550,04 zł

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania

Lista członków Komisji Oceny Projektów

 

15 października 2019 r.

Aktualizacja listy ocenianych projektów w ramach konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 (III runda)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów, dokonała korekty Listy ocenianych projektów złożonych w ramach Rundy III konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Projekty wybrane do dofinansowania: 

 • Ministerstwo Finansów projekt pn.: „E-urząd Skarbowy” 

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 101 818 066,54 zł 

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania

 

17 października 2019 r.

Aktualizacja listy ocenianych projektów w ramach konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 (III runda)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów, dokonała korekty nr 2 Listy ocenianych projektów złożonych w ramach Rundy III konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Projekty wybrane do dofinansowania:

 • Ministerstwo Finansów projekt pn.: „E-urząd Skarbowy” 

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 101 804 066,54 zł 

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania po korekcie 

 

11 grudnia 2019 r.

Zakończenie oceny formalnej wniosków w ramach działania 2.1 POPC (13 konkurs – V runda)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów 11 grudnia 2019 r. zakończyła ocenę formalną projektów złożonych w ramach V rundy konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 ogłoszonego dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. 

W ramach V rundy wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie, z czego 12 spełniło kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej. 

Lista projektów spełniających kryteria formalne

13 luty 2020 r.

Zakończenie oceny formalnej wniosków w ramach działania 2.1 POPC (13 konkurs – VI runda)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów 13 lutego 2020 r. zakończyła ocenę formalną projektów złożonych w ramach VI rundy konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 ogłoszonego dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

W ramach VI rundy wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie i 4 spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Lista projektów spełniających kryteria formalne

08.05.2020 r.

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie nr POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 (Runda VI)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Rundy VI konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekty wybrane do dofinansowania:

 • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, projekt pn.: „Usługi Cyfrowe dla Bezzałogowych Statków Powietrznych”;
 • Ministerstwo Obrony Narodowej, projekt pn.: „Budowa ogólnodostępnej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON”.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 119 669 302,87 zł

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania

Lista członków Komisji Oceny Projektów

28 luty 2020 r.

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie nr POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 (Runda V)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Rundy V konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekty wybrane do dofinansowania:

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, projekt pn.: „UNIWERSALNA PLATFORMA DO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI PROGRAMÓW WSPARCIA ON* WRAZ ZE ZINTEGROWANYM MODUŁEM ANALITYCZNYM - SYSTEM IPFRON+”;
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, projekt pn.: „ELEKTRONICZNY SYSTEM CENTRALNEJ OCENY RYZYKA (ESCOR)”;
 • Główny Urząd Miar projekt pn.: „SYSTEM INFORMATYCZNY SŁUŻĄCY STWORZENIU ŚRODOWISKA CYFROWEGO DLA REALIZACJI USŁUG PUBLICZNYCH I ZADAŃ GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR W SPRAWACH TACHOGRAFÓW – „TRANS–TACHO”;
 • Ministerstwo Rozwoju, projekt pn.: „E-FAKTURY SPECJALIZOWANE – ROZBUDOWA PLATFORMY ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF2)”;
 • Główny Urząd Miar, projekt pn.: „E-CZASPL" – SYSTEM NIEZAWODNEJ I WIARYGODNEJ DYSTRYBUCJI CZASU URZĘDOWEGO NA OBSZARZE RP”;
 • Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, projekt pn.: „SYSTEM MONITOROWANIA KOSZTÓW LECZENIA”;
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, projekt pn.: „SYSTEM REJESTRACJI BRONI (SRB)”.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 96 676 161,01 zł

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania

Lista członków Komisji Oceny Projektów

 

08.05.2020 r.

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie nr POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 (Runda VI)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Rundy VI konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekty wybrane do dofinansowania:

 • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, projekt pn.: „Usługi Cyfrowe dla Bezzałogowych Statków Powietrznych”;
 • Ministerstwo Obrony Narodowej, projekt pn.: „Budowa ogólnodostępnej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON”

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 119 669 302,87 zł

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania

Lista członków Komisji Oceny Projektów

 

15 czerwca 2020 r.

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 – runda V ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, iż w ramach procedury odwoławczej został wybrany do dofinansowania projekt nr POPC.02.01.00-00-0119/19 złożony przez Główny Inspektorat Sanitarny pn.: „System powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu żywności prozdrowotnej (SPOŻ)”.

Spośród 12 złożonych w konkursie wniosków o dofinansowanie ostatecznie wyłoniono do dofinansowania 8 projektów.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania po uwzględnieniu projektu wyłonionego do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej wynosi: 109 326 931,09 zł.

Suplement nr 1 do Listy ocenianych projektów nr: 2.1/POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19/Runda nr V/2019

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

120 dni od ostatniego dnia składania wniosków w ramach danej rundy konkursowej

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13 A 01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc0201.cppc.gov.pl/.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Typ Beneficjenta:

- jednostki administracji rządowej,

- podmioty podległe jednostkom administracji rządowej,

- podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej,

- sądy i jednostki prokuratury,

- partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami,

- partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów: Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)

Kryteria wyboru projektów

Formalne_i_merytoryczne_kryteria_wyboru_projektow

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 450 000 000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt milionów PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( 380 835 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ( 69 165 000,00 PLN).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin_naboru_13

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzor_wniosku_o_dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzor_porozumienia_o_dofinansowanie

Wzor_umowy_o_dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje na temat ścieżki odwoławczej zostały opisane w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IOK udziela w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: konkurs2.1-pytania@cppc.gov.pl.Wyjaśnienia w kwestiach dotyczących konkursu o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej IOK

Linki

https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-1-wysoka-dostepnosc-i-jakosc-e-uslug-publicznych