Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.1

10.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania, RPO Lubuskiego

AKTUALNY data naboru wniosków od 01.12.2022 do 31.03.2023

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7,
65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA NABÓR W TRYBIE POZAKONKURSOWYM I WZYWA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO–LUBUSKIE 2020 NA ROK 2023
Nr RPLB.10.01.00-IZ.00-08-P01/22

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna dla Działania 10.1 Wsparcie Zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

luty/marzec 2023

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Kancelaria ogólna UMWL
ul. Podgórna 7,
65-057 Zielona Góra

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

poniedziałek: od 8:00 do 16:00

wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty wskazane w SZOOP RPO-Lubuskie 2020 tj.

- Instytucja Zarządzająca – Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - Instytucja Pośrednicząca

- Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

W przypadku braków lub oczywistych omyłek Instytucja Zarządzająca będzie wzywała wnioskodawcę do uzupełnienia braków w zakresie warunków formalnych lub poprawienia oczywistej omyłki, drogą elektroniczną, telefoniczną lub pisemnie.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach kategorii interwencji:

121 – przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

122 - ewaluacja i badania

123 – informacja i komunikacja

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

n/d

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Poziom dofinansowania 85,00 %

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Budżet naboru [PLN] 25 126 000,00

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Wezwanie  (PDF 150 KB)

Wezwanie archiwalne (PDF 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załączniki (7Z 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

n/d

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

W przypadku braków lub oczywistych omyłek Instytucja Zarządzająca będzie wzywała wnioskodawcę do uzupełnienia braków w zakresie warunków formalnych lub poprawienia oczywistej omyłki, drogą elektroniczną, telefoniczną lub pisemnie.

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie wezwania (w tym w sprawie interpretacji zapisów Wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków): osobiście, pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
e-mail: info@rpo.lubuskie.pl

telefoniczny: 68 45 65 521 osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.2, poziom „0”)

Linki

www.rpo.lubuskie.pl