Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konkursy z Funduszy Europejskich dostępne w sierpniu

Czekając na nowe konkursy i otwarcie Programów z perspektywy 2021-2027, zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z możliwości, jakie jeszcze mamy z dotychczasowych środków, wciąż aktualnych w sierpniu.

Oferta obejmuje łącznie 11 konkursów: 8 z programów krajowych, 1 z programów regionalnych oraz 2 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Wypoczynek nad wodą

O atrakcyjności turystycznej danego miejsca, stanowią nie tylko wiekowe zabytki, ciekawa oferta kulturalno-rozrywkowa, czy smaczne jedzenie. Ważna jest przyroda, bogactwo zasobów naturalnych oraz dobrze zorganizowane i wyposażone miejsce do wypoczynku.

Obecnie, w województwie kujawsko-pomorskim, można ubiegać się o dotacje właśnie na budowę, rozbudowę czy modernizację infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego, nad zbiornikami i ciekami  wodnymi.

Szczegółowe informacje

Wyróżnij się!

Badania i rozwój, to dwa wzajemnie powiązane procesy, w wyniku których, przez zastosowanie innowacji, przedsiębiorstwa mogą zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku.

Jeszcze do 5 sierpnia, szansę na tworzenie innowacyjnych produktów lub wdrożenie w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, wykorzystujących  wyniki prac B+R mają MŚP, działające w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych.

Dowiedz się więcej

Można otrzymać na ten cel nawet 280 tys. zł i przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów:

  • usługi doradczej, dzięki której przygotujesz wniosek o Eurogrant
  • opracowania studium wykonalności
  • organizację spotkań (w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych)
  • tłumaczenie wniosku.

Szczegóły

Kompetencje cyfrowe

Postępująca szybko cyfryzacja jest jednym z większych wyzwań stojących aktualnie przed kadrą menadżerską polskich przedsiębiorstw.

Ogólnoświatowa sytuacja wymusza na nich reorganizację kanałów komunikacji, sprzedaży i obsługi klientów, zmianę formy działania oraz modeli biznesowych, a także zarządzanie zespołami pracującymi w trybie zdalnym.

Z tego względu znajomość  narzędzi cyfrowych w biznesie jest  niezbędna do skutecznego zarządzania firmą.

Obecnie na  wsparcie szkoleniowe i doradcze dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców  w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych kadry menadżerskiej, można otrzymać dofinansowane z Funduszy Europejskich.

Gdzie i jak składać wnioski?

Dostępność szansą na rozwój

Firmę można rozwijać również w oparciu o rozwiązania skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami.

Jesteś mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą i :

  • wytwarzasz produkty lub oferujesz usługi i chciałbyś, aby mogły z nich korzystać osoby ze szczególnymi  potrzebami na równi z pozostałymi użytkownikami (technologie kompensacyjne i asystujące)
  • chciałbyś wiedzieć, jak projektować produkty, środowiska, programy lub usługi w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, bez potrzeby adaptacji (uniwersalne projektowanie)
  • chciałbyś wprowadzić te produkty i usługi na rynek (komercjalizacja).  

Nadal możesz skorzystać  z oferty bezpłatnych szkoleń i doradztwa dostępnych w Twoim regionie.

Pomoc uchodźcom

Wciąż bardzo aktualne są działania mające na celu udzielanie szeroko rozumianej pomocy dla uchodźców.

Z Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia, w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, ogłoszono nowy nabór o dofinansowanie projektów, z zakresu współpracy transgranicznej, w dziedzinie rozwiązywania długofalowych aspektów kryzysu uchodźczego.

Więcej informacji

Dowiedz się więcej

To niektóre, wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających w sierpniu naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce "Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków".

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.