Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie informacyjne w Toruniu dla wnioskodawców w ramach poddziałania 9.2.2

Informacje o spotkaniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu oraz Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zapraszają na spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w ramach poddziałania 9.2.2 „Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 6 maja 2016 r. w godz. 10:00-14:30 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 (budynek Elany), sala16 na parterze budynku.

Uwaga: Spotkanie odwołane

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do wszystkich podmiotów z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Program spotkania

  • 9:55-10:00 - Rejestracja uczestników i powitanie gości,
  • 10:00-10:30 - Omówienie założeń regulaminu dla konkursu 9.2.2 RPO WK-P,
  • 10:30-12:00 - Przedstawienie kryteriów wyboru projektów w ramach konkursu 9.2.2 RPO WK-P,
  • 12:00-12:15 - Przerwa Kawowa,
  • 12:15-13:45 - Obsługa Generatora Wniosków o Dofinansowanie   dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 
  • 13:45-14:00 - Zakres usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,
  • 14:00-14:30 - Konsultacje indywidualne.

Organizator spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
tel.: 56 621 84 09, 56 621 83 41, 56 621 84 86, 56 621 82 67, 56 621 82 68, 56 621 85 98, 797 304 122