Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Środki „na życie” dla podmiotów ekonomii społecznej

Nawet 20 mln zł przeznaczymy na pomoc w utrzymaniu bieżącej działalności podmiotów ekonomii społecznej. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały umowę, dzięki której wkrótce organizacje prowadzące działalność gospodarczą nie nastawioną na zysk będą mogły otrzymać wsparcie płynnościowe, czyli na przykład na wynagrodzenia, opłacenie faktur za dostawy, podtrzymanie produkcji czy inne koszty działalności.

Napis na granatowym tle: Środki na życie dla podmiotów ekonomii społecznej. Po prawej stronie zdjęcie kalkulatora

"Umowa jest jednym z elementów działań ministerstwa mających na celu walkę ze skutkami stanu epidemii COVID-19. Dzięki temu instrumentowi organizacje będą mogły skorzystać z nisko-, albo nawet w ogóle nieoprocentowanych pożyczek obrotowych. Środki na ten instrument pochodzą ze zwrotów z pożyczek udzielanych w Programie Kapitał Ludzki, realizowanym w latach 2007-2013" – mówi minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

BGK w najbliższym czasie wybierze pośrednika finansowego, który będzie udzielał pożyczek podmiotom ekonomii społecznej.

"Wybór pośrednika nastąpi w przyspieszonym trybie, więc liczymy, że już naprawdę niedługo podmioty ekonomii społecznej będą mogły skorzystać także z tego wsparcia. To kolejna forma pomocy, dzięki której łagodniej przejdą przez czas pandemii" – podkreśla minister Jarosińska-Jedynak.

Łatwiej o bezpieczeństwo finansowe

To nie jedyne działanie MFiPR na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. W marcu ogłosiliśmy zmiany w zasadach spłaty pożyczek dla PES. Wprowadziliśmy wakacje kredytowe i wydłużony okres spłaty. W przypadku trudnej sytuacji finansowej dajemy możliwość obniżenia oprocentowanie do 0% na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Podmioty ekonomii społecznej (PES)

To organizacje, które nie są nastawione na zysk. PES prowadzą działalność w głównie społecznych celach. Zyski w założeniu są reinwestowane w cele PES lub we wspólnotę, a nie dla zwiększenia dochodu udziałowców, czy też właścicieli. PES to między innymi spółdzielnie pracy, inwalidów i socjalne, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego oraz organizatorzy wolontariatu prowadzący działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych.