Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Obligatoryjny program szkoleń dla oceniających projekty w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Świętokrzyskiego (RPO WŚ) od 4 stycznia 2016 r. ustala obligatoryjny program szkoleniowy dla osób oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WŚ, na który składają się następujące szkolenia:

  • Kwalifikowalność wydatków,
  • Ocena projektów - Wytyczne w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014-2020.

Program szkoleniowy realizowany jest za pośrednictwem platformy e-learningowej dla osób oceniających projekty współfinansowane z EFS, tj. Platformy Oceniających Projekty EFS (POP EFS), udostępnionej pod adresem www.eksperci.efs.gov.pl.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, po upływie 30 dni od włączenia szkoleń do obligatoryjnego programu szkoleniowego, osoby powoływane przez właściwą instytucję do Komisji Oceniającej Projekty (KOP) albo do oceny projektu pozakonkursowego będą musiały posiadać certyfikat potwierdzający realizację wskazanych wyżej szkoleń.

Od 3 lutego 2016 r. do składu KOP mogą być powoływane wyłącznie osoby posiadające certyfikat poświadczający realizację obligatoryjnego programu szkoleniowego, ogłoszonego tym komunikatem.