Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Komunikat w sprawie udostępnienia platformy e-learningowej dla oceniających projekty w ramach EFS

Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) udostępniła platformę e-learningową, o której mowa w podrozdziale 10.2, pkt 2 Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.

Platforma Oceniających Projekty (POP EFS) jest dostępna pod adresem www.eksperci.efs.gov.pl.

Na POP EFS dostępne są dwa szkolenia:

  1. Kwalifikowalność wydatków,
  2. Ocena projektów - Wytyczne w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014-2020.

Możliwość rejestracji konta na platformie i dostęp do szkoleń uzyskają wyłącznie osoby zgłoszone przez instytucje uczestniczące w systemie wyboru projektów współfinansowanych z EFS, o ile właściwa instytucja zarządzająca przystąpi do polityki szkoleniowej prowadzonej poprzez POP EFS.