Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rusza konkurs ofert Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju - „Wspólnie o Funduszach Europejskich”

Wyniki oceny formalnej

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy ocenę formalną ofert złożonych w konkursie „Wspólnie o Funduszach Europejskich”.

Na 28 zgłoszeń z powodu nie spełnienia kryteriów formalnych, wykluczone zostały:

Wyniki oceny formalnej
Lp. Nazwa wydarzenia Podstawa do odrzucenia 
1. Skąd czerpać wiedzę i pieniądze na start i rozwój biznesu? Konferencja Oferta nie spełnia warunku, o którym mowa w rozdziale I pkt 1  Zasad naboru ofert
2.  Centrum zrównoważonego rozwoju www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl Okrągły Stół dla Puszczy Białowieskiej Oferta nie spełnia warunku, o którym mowa w rozdziale II pkt 6 Zasad naboru ofert.

 

Informacje o konkursie

„Wspólnie  o Funduszach Europejskich” to konkurs dla organizacji pozarządowych, partnerów społeczno-gospodarczych i władz miejskich na najlepsze inicjatywy informujące o możliwościach korzystania ze środków unijnych.

Chcemy zidentyfikować najlepsze inicjatywy i włączyć się w ich organizację poprzez granty w wysokości do 24 tys. zł, oraz udostępnienie materiałów informacyjnych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Zwycięskimi inicjatywami chcemy dotrzeć z ofertą Funduszy Europejskich do różnych grup docelowych m.in. do przedsiębiorców, osób młodych, start-upów, osób wracających na rynek pracy, nieaktywnych zawodowo, osób dorosłych zainteresowanych nabyciem lub rozwinięciem posiadanych kompetencji, w tym zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, osób z niepełnosprawnościami.

Wydarzenia muszą zostać zrealizowane do końca października 2018 r.

Termin składania ofert:

UWAGA: ze względu na duże zainteresowanie konkursem, wydłużamy nabór do 29 czerwca 2018 r.

Oferty można składać w wersji elektronicznej (zgodnie z załączonym Formularzem Ofertowym) na adres: promocja@miir.gov.pl z dopiskiem: Oferta na konkurs "Wspólnie o FE"

Jeśli zdecydujesz się na udział w konkursie, zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat naboru.

Pobierz pliki

Pytania

Jeżeli masz pytania dotyczące dokumentacji, możesz je zadać za pośrednictwem adresu e-mail: promocja@miir.gov.pl lub pod numerem telefonu 22 273 73 82.

Zapraszamy do udziału!