Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze Europejskie dla NGO - sprawdź korzyści!

Fundusze Europejskie
dla NGO
- sprawdź korzyści!

Fundusze Europejskie
dla organizacji pozarządowych

Fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe działają w wielu dziedzinach ważnych dla społeczeństwa. Podmioty te mają doświadczenie, wiedzę i wyspecjalizowaną kadrę, dzięki czemu wspierają realizację celów Funduszy Europejskich. Jeśli pracujesz w takiej organizacji, możesz otrzymać pieniądze na konkretne projekty.

Uczymy dzieci i dorosłych

Możesz starać się o wsparcie, jeśli np. otworzysz nowe przedszkole lub przygotujesz dodatkowe zajęcia dla dzieci w swojej placówce. Podobnie, jeśli stworzysz projekt skierowany do uczniów szkół. Chodzi np. o zajęcia rozwijające kompetencje językowe lub informatyczne, uczące kreatywności czy pracy w grupie. Możesz uzyskać dofinansowanie na doradztwo zawodowe, staże czy praktyki dla uczniów oraz współpracę z przyszłymi pracodawcami. Dostępne są także fundusze na tzw. kształcenie ustawiczne.

Pomagamy osobom w trudnej sytuacji

Organizacje pozarządowe często pomagają osobom w trudnej sytuacji życiowej. Możesz skorzystać ze wsparcia, jeśli Twoja organizacja pracuje na rzecz:

  • osób z niepełnosprawnościami,
  • rodzin doświadczających ubóstwa,
  • wychowanków domów dziecka,
  • społeczności romskiej,
  • uchodźców i imigrantów mających problem z integracją,
  • bezdomnych,
  • osób opuszczających zakłady karne.

Fundusze przeznaczysz m.in. na: działania doradcze, szkolenia oraz pomoc psychologiczną. Mogą także ułatwić znalezienie pracy czy pozwolić na organizację warsztatów z nawiązywania relacji z innymi ludźmi.

Kultura i środowisko

Organizacje pozarządowe chroniące środowisko naturalne, mogą pozyskać pieniądze np. na działania informacyjne i edukacyjne.

Projekty mogą dotyczyć m.in.:

  • przeciwdziałania zmianom klimatycznym,
  • bioróżnorodności,
  • rozsądnego korzystania z zasobów środowiskowych.

Fundusze Europejskie wesprą także inicjatywy związane z poprawą dostępu oraz uatrakcyjnieniem oferty kulturalnej. Skorzystają z tego instytucje kultury – także te niepubliczne. W ten sposób mogą rozwijać swoją infrastrukturę oraz poszerzać zakres usług. Fundusze służą także cyfryzacji zasobów kultury oraz ich udostępnianiu w internecie.

Pobierz ulotki i dowiedz się
więcej na temat wsparcia

Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych Fundusze Europejskie na ochronę środowiska Fundusze Europejskie dla placówek oświatowych Fundusze Europejskie na kulturę

Dostępność dzięki Funduszom

Fundusze Europejskie oferują pomoc na naprawdę szeroką skalę. Będą istotnym wsparciem dla programu Dostępność Plus, który ma bardzo ważne zadanie. Codzienne czynności takie, jak spacer, podróż komunikacją miejską, korzystanie z internetu, nie powinny sprawiać trudności osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami czy rodzicom z małymi dziećmi.

Programu nie byłoby bez wsparcia organizacji pozarządowych, które zajmują się kwestią dostępności. To właśnie z ich udziałem powstanie Rada Konsultacyjna ds. Dostępności, która będzie współpracowała z organizacjami. Dzięki tej współpracy możliwa będzie dyskusja nad najlepszymi rozwiązaniami, które przyczynią się do likwidacji barier architektonicznych, ale też uwrażliwią nas wszystkich na potrzeby drugiej osoby.

Współpraca ta będzie możliwa m.in. dzięki Funduszom Europejskim. Zadbają o to dwa programy – Wiedza Edukacja Rozwój oraz Pomoc Techniczna.

Dowiedz się więcej o programie Dostępność Plus Skorzystaj z wyszukiwarki projektów i znajdź wsparcie dla siebie

Skontaktuj się z punktem informacyjnym w Twojej okolicy